Ta strona internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
OK

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Prosimy dokładnie przeczytać poniższe warunki użytkowania przed skorzystaniem z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik zgadza się z ogólnymi warunkami handlowymi, niezależnie od tego, czy zdecyduje się na rejestrację i udział w dostępnych grach na stronie czy nie. W przypadku braku zgody z ogólnymi warunkami handlowymi, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania ze strony ani też za szkody wynikające z nie­uprawnionego korzystania z konta gracza lub jego nadużycia.

Treść

 1. Wprowadzenie
 2. Rejestracja
 3. Miejsce zamieszkania
 4. Weryfikacja
 5. Wpłaty
 6. Zasady zawierania zakładów
 7. Wypłaty
 8. Cash Out
 9. Korekta
 10. Bonusy i promocje
 11. Zamknięcie konta
 12. Nieaktywne konta
 13. Prawa własności intelektualnej
 14. Oszustwo i włamanie na stronę
 15. Reklamacje i spory
 16. Odpowiedzialna gra i samowykluczenie
 17. Ograniczenie odpowiedzialności
 18. Łamanie ogólnych warunków handlowych
 19. Blokada i wypowiedzenie
 20. Zmiany ogólnych warunków handlowych
 21. Warunki ogólne
 22. Załącznik: Zasady zawierania zakładów

1. Wprowadzenie

1.1 Jedną stroną ogólnych warunków handlowych jest bet-at-home.com Internet Ltd, z siedzibą w St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12, z rejestrem handlowym C35109, ("bet-at-home", "my"), a drugą stroną jest użytkownik serwisu online ("klient", "użytkownik" lub "gracz").

1.2 bet-at-home.com International Ltd. jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich transakcji pieniężnych klientów.

1.3 bet-at-home działa na podstawie licencji nr 000-039091-R-319322-006, wydanej w dniu 04.04.2018 przez brytyjską Komisję ds. Gier Losowych, która jest organem regulującym w zakresie gier internetowych w Wielkiej Brytanii, zgodnie z postanowieniami ustawy hazardowej "Gambling Act" z 2005 roku.

1.4 bet-at home jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company), która administruje i zarządza stroną internetową www.bet-at-home.com ("strona"). Niniejsze ogólne warunki handlowe mają na celu poinformowanie klienta o usługach świadczonych przez bet-at-home na stronie internetowej oraz określenie stosunku umownego pomiędzy klientem a bet-at-home. Wchodząc na dowolną część strony, użytkownik potwierdza, że jest związany ogólnymi warunkami handlowymi ("regulamin" lub "ogólne warunki handlowe").

1.5 Ogólne warunki handlowe zawierają:

1.5.1 Politykę prywatności;

1.5.2 Warunki korzystania z bonusu;

1.5.3 Zasady zawierania zakładów;

1.5.4 Wskazówki dotyczące odpowiedzialnej gry;

1.5.5 Zasady gry.

1.6 Wszystkie regulacje zawarte w ogólnych warunkach handlowych dotyczą wszystkich produktów i oferowanych usług, jeśli nie wyszczególniono inaczej.

1.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami ogólnych warunków handlowych a informacjami zawartymi w przewodniku gracza, niniejszy regulamin ma pierwszeństwo.

1.8 W przypadku różnicy pomiędzy angielską wersją ogólnych warunków handlowych a inną wersją językową, obowiązuje wersja w języku angielskim. Zasada odnosi się także do wszystkich treści na stronie internetowej.

1.9 O ile nie ustalono inaczej wszystkie dane oraz daty i godziny bazują na czasie środkowoeuropejskim (GMT+1)

2. Rejestracja

2.1 Po kliknięciu przycisku "Zarejestruj się teraz!" na naszej stronie klient zostanie przekierowany do formularza rejestracyjnego, gdzie zobowiązany jest do podania danych osobowych i danych konta takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i hasło. Rejestrując powyższe dane na naszej stronie klient wyraża zgodę na ich wykorzystywanie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

2.2 Rejestrując konto gracza, klient oświadcza i potwierdza, że:

2.2.1 ma ukończone przynajmniej 18 lat;

2.2.2 jest władny ponieść odpowiedzialność za swoje czyny i może zawrzeć z nami prawnie wiążące porozumienie;

2.2.3 podał nam dane osobowe, które są pod każdym względem aktualne, dokładne i kompletne oraz że natychmiast zawiadomi nas w formie pisemnej o jakichkolwiek zmianach tych danych;

2.2.4 rozumie, że grając na stronie, może stracić pieniądze na zakładach i bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie straty;

2.2.5 nie będzie w żaden sposób nadużywać zakładów online, gier losowych ani jakichkolwiek akcji bonusowych i podobnych ofert oraz

2.2.6 nie posiada jeszcze konta gracza, ani jego konto nie zostało przez nas zablokowane lub zamknięte, ani też obecnie nie podlega samowykluczeniu z gry.

2.3 Jedna osoba może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto gracza. Rejestracja większej liczby kont jest zabroniona. W przypadku podejrzenia rejestracji większej liczby kont gracza w bet-at-home, np. celem ominięcia limitu wpłat, stawek lub wygranych, bet-at-home zastrzega sobie prawo wedle własnego uznania do zamrożenia kont lub ich całkowitego zamknięcia, czego efektem będzie utrata wszystkich wygranych.

2.4 Tylko osoby fizyczne mogą zarejestrować konto na bet-at-home. Osoby prawne nie mogą się zarejestrować na naszej stronie ani grać.

2.5 Pracownicy bet-at-home i ich małżonkowie/ partnerzy nie mogą zarejestrować konta gracza.

2.6 Po pomyślnej rejestracji klient ma natychmiast dostęp do swojego konta gracza. Numer konta gracza i hasło należy traktować poufnie, ponieważ wszystkie operacje dokonywane przy użyciu numeru konta gracza i hasła obciążają rachunek gracza. Klient zobowiązany jest nas natychmiast poinformować, jeśli podejrzewa osoby trzecie o posiadanie dostępu do hasła lub nadużycie konta gracza.

2.7 Klient jako jedyny i wyłączny właściciel konta gracza pozostaje odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy szczegółów dotyczących konta oraz jest zobowiązany zabronić osobom trzecim korzystania z konta gracza. W przypadku, jeżeli klient zezwoli osobom trzecim na korzystanie z jego konta gracza, bet-at-home zastrzega sobie prawo według własnego uznania do natychmiastowego zablokowania lub zamknięcia konta. Za korzystanie z konta gracza przez osobę trzecią będą uznawane sytuacje, w których wpłaty na konto gracza są dokonywane pośrednio lub bezpośrednio przez osobę trzecią. Dodatkowo bet-at-home zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do odmowy wypłaty do momentu ustalenia i weryfikacji tożsamości właściciela środków.

Konto nie może być przenoszone na osoby trzecie ani zastawiane. Gracze nie mogą transferować środków na konta innych graczy.

2.8 Jeśli konto gracza zostanie użyte przez osoby trzecie z lub bez zezwolenia klienta, ponosi on za to pełną odpowiedzialność. bet-at-home nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione w wyniku korzystania z konta gracza przez klienta lub osoby trzecie.

3. Miejsce zamieszkania

3.1 W orzecznictwie kraju rodzinnego gracza lub kraju, w którym on obecnie przebywa hazard oraz/lub gry losowe mogą być zabronione. Gracz ponosi odpowiedzialność za upewnienie się o takich ograniczeniach i/lub zakazach w swoim kraju ojczystym lub w kraju, w którym przebywa. bet-at-home.com nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności ani nie rekompensuje strat, które gracz poniósł w wyniku naruszenia przepisów prawnych. W gestii klienta leży upewnienie się, że postępuje on zgodnie z postanowieniami przepisów prawnych jego kraju ojczystego lub kraju, w którym obecnie przebywa.

3.2 Wyłącznie osoby posiadające miejsce zamieszkania lub przebywające na stałe, jak i osoby przebywające czasowo w jednym z wymienionych krajów wykluczone z oferty mają prawo do rejestracji konta gracza na bet-at-home.com, dokonania wpłaty i/lub korzystania z usług bet-at-home.com:
 • Francja
 • USA
 • Turcja
 • Albania
 • Belgia
 • Hiszpania
 • Portugalia
 • Dania
 • Republika Czeska
 • Rumunia
 • Bułgaria
 • Australia
 • Grecja
 • Rosja
 • Izrael
 • Irak
 • Iran
 • Syria
 • Afganistan
 • Węgry
 • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
 • Szwecja
3.3 Klient nie ma prawa do używania usług anonimizujących jak proxy, VPN lub tym podobne w celu ominięcia wynikającej z prawa blokady krajów przez bet-at-home.com. W przypadku naruszenia tych zasad bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zablokowania i/ lub natychmiastowego zamknięcia konta gracza; klient traci wszystkie wygrane.

3.4 bet-at-home zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji w krajach, w których obstawianie zakładów się lub gry losowe są nielegalne. Zastrzegamy sobie też prawo do zablokowania transakcji w przypadku podejrzenia, że są prowadzone z terytoriów, w których gra losowa jest nielegalna.

4. Weryfikacja

4.1 Rejestrując konto gracza online na bet-at-home klient wyraża zgodę na przeprowadzenie weryfikacji, korzystając z danych osobowych podanych podczas rejestracji. Dane te mogą zostać sprawdzone w różnych bazach danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. W ramach procedury klient może zostać poproszony o przesłanie kopii dokumentu tożsamości (lub uwierzytelnionej kopii) oraz dodatkowych informacji i dokumentów, w szczególności potwierdzenia adresu zamieszkania, informacji na temat zarobków i stanu majątkowego, selfie oraz innych dodatkowych danych. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia procedury (ze względu na niedostateczną kooperację ze strony klienta lub nieprzesłanie odpowiednich dokumentów) bet-at-home zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub zamknięcia konta.

Proces weryfikacji może zostać przeprowadzony bezpośrednio przez bet-at-home, jak również przez naszego partnera Jumio Corporation. bet-at-home zastrzega sobie prawo do wymagania od klienta, według własnego uznania, aby skorzystał z jednej lub obu form weryfikacji.

4.2 Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować danych osobowych w ciągu pierwszych 72 godzin po złożeniu przez klienta wniosku o otwarcie konta i zdeponowaniu środków, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszelkich transakcji przeprowadzonych w tym okresie na koncie i zawieszenia go. Jeśli nie będziemy mogli w zadowalający sposób w podanym czasie zweryfikować tożsamości klienta, to zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta i zatrzymania wszelkich przechowywanych na nim środków do czasu zakończenia procesu weryfikacji.

4.3 Jeśli po zakończeniu weryfikacji stwierdzimy, że klient jest niepełnoletni, to wówczas:

4.3.1 wszystkie wpłaty zostaną zwrócone, a wygrane zatrzymane;

4.3.2 wszystkie transakcje dokonane w okresie, gdy użytkownik był niepełnoletni zostaną unieważnione, a wszystkie powiązane z tymi transakcjami środki zdeponowane przez użytkownika zostaną mu zwrócone przy użyciu formy płatności zastosowanej do ich wpłacenia, w każdym przypadku, gdy to będzie możliwe oraz

4.3.3 konto gracza zostanie zamknięte.

4.4 Żadne wygrane nie zostaną wypłacone klientom, którzy nie przeszli pomyślnie procesu weryfikacji.

5. Wpłaty

5.1 Dostępne rodzaje wpłat:

Rodzaj wpłaty Opłaty manipulacyjne
VISA -
MasterCard -
Diners Club -
eps -
Skrill, OBT - Skrill, iDeal - Skrill, Skrill 1-Tap -
giropay -
Sofort -
Przelew bankowy -
paysafecard -
NETELLER -
paybox -
Trustly -


5.2 bet-at-home zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej wpłaty. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności metod wpłaty i odpowiadające im limity znajdują się w menu wpłat na stronie internetowej.

5.3 Kody paysafecard mogą zostać zrealizowane jedynie wtedy, gdy zostały nabyte w oficjalnych punktach sprzedaży. Klient jest zobowiązany na żądanie bet-at-home przedstawić odpowiednie potwierdzenia nabycia kart.

5.4 bet-at-home nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kursów walut oraz wynikające z nich różnice.

5.5 Gracze nie powinni traktować bet-at-home jako instytucji finansowej ani oczekiwać oprocentowania swoich środków. Klienci wyrażają zgodę, aby pokryć w całości wszystkie należności wobec bet-at-home oraz osób trzecich. Klienci potwierdzają, że nie anulują, nie wycofają oraz w żaden inny sposób nie zrezygnują z płatności. W takim przypadku klienci zobowiązują się pokryć w całości wszystkie otwarte należności i dodatkowo powstałe koszty (np. opłaty manipulacyjne).

5.6 W przypadku upadłości warunki licencji zobowiązują nas do poinformowania graczy, co stanie się ze środkami, które zgromadzone są na koncie gracza oraz o zakresie, w jakim są one chronione:
http://www.gamblingcommission.gov.uk/for-the-public/Your-rights/Protection-of-customer-funds.aspx.

Konto gracza nie jest rachunkiem bankowym i w związku z tym nie jest ono ubezpieczone, objęte gwarancją, nie jest obiektem poręczenia, ani nie jest chronione przez system bankowy lub system zabezpieczenia depozytów, ani inny podobny system zabezpieczający. Środki pieniężne wpłacone na konto gracza w bet-at-home.com nie są oprocentowane. Fundusze wpłacone do bet-at-home.com są przechowywane na oddzielnym rachunku bankowym należącym do bet-at-home.com lub innej spółki należącej do koncernu bet-at-home, które powierniczo przechowują je dla klienta lub innych upoważnionych osób. W przypadku niewypłacalności dane środki pieniężne nie są chronione.

Spełnia to wymogi Komisji Hazardowej dotyczące segregacji środków gracza na poziomie: podstawowa segregacja.

5.7 Klient potwierdza, że postawione środki na bet-at-home nie pochodzą z nielegalnych źródeł oraz że konto gracza nie jest używane do jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym lub przestępczym. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do tego, pranie pieniędzy lub finansowanie działalności terrorystycznej zgodnie z prawem każdej jurysdykcji klienta i każdego członka grupy bet-at-home. W przypadku podejrzenia klienta o bycie zamieszanym w pranie pieniędzy lub jakąkolwiek działalność z tym związaną bet-at-home zastrzega sobie prawo do zgłoszenia owej działalności odpowiednim organom.

6. Zasady zawierania zakładów

6.1 Chcąc korzystać z oferowanych przez bet-at-home usług, klient musi posiadać ważne konto gracza, na którym znajdują się wystarczające środki.

6.2 Złożone zakłady będą przyjmowane w takiej kolejności, w jakiej je zawierano, jeśli na koncie gracza dostępna jest wystarczająca kwota na pokrycie stawki każdego z zakładów.

6.3 Zakłady pomyślnie zawarte w bet-at-home zostaną potwierdzone komunikatem "Twój zakład został przyjęty".

6.4 bet-at-home zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wycofania z oferty dostępnej na stronie internetowej niektórych gier, zakładów sportowych lub turniejów.

6.5 Reklamacje dotyczące wyciągu z konta gracza i zawartych na nim sald mogą być składane tylko w przeciągu 45 dni od daty wydarzenia sportowego. Brak złożenia reklamacji uważa się za zgodę z istniejącym stanem konta.

6.6 bet-at-home surowo zabrania korzystania z robotów, mechanicznych, technicznych lub innych urządzeń do automatycznego podejmowania jakiejkolwiek decyzji w grze, niezależnie od tego czy jest to przeprowadzane przez klienta, gościa lub też przez osoby trzecie.

6.7 W zakresie dopuszczonym przez prawo, bet-at-home zastrzega sobie możliwość korygowania ewidentnych błędów, takich jak błędne kursy obowiązujące dla zakładów oraz pomyłki w analizie wyników oraz uznania dotyczących je zakładów za nieważne.

6.8 Za stawkę zakładu uznana będzie wyłącznie kwota zarejestrowana lub potwierdzona przez bet-at-home.

7. Wypłaty

7.1 Dostępne rodzaje wypłat:

Rodzaj wypłaty Min. Maks. Opłaty manipulacyjne
Przelew bankowy - - Trzy wypłaty w miesiącu są wolne od opłat. Opłata dodatkowa za każdą kolejną wypłatę w tym samym miesiącu wynosi do 5 EUR (w zależności od użytej waluty).
Skrill 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 6000 EUR (lub odpowiadająca temu kwota w walucie konta gracza) Dwie wypłaty w miesiącu są wolne od opłat. Opłata dodatkowa za każdą kolejną wypłatę w tym samym miesiącu wynosi do 5 EUR (w zależności od użytej waluty).
Karta kredytowa (VISA, MasterCard) 100 EUR/400 PLN/75 GBP/100 CHF/700 DKK/900 SEK 5000 EUR (lub odpowiadająca temu kwota w walucie konta gracza) -
NETELLER 10 EUR/ 30 PLN/ 10 USD/ 10 GBP/ 20 BGN/ 40 RON/ 80 SEK/ 60 DKK 10 000 EUR (lub odpowiadająca temu kwota w walucie konta gracza) -
Trustly 10 EUR/30 PLN/10 GBP/80 SEK - Trzy wypłaty w miesiącu są wolne od opłat. Opłata dodatkowa za każdą kolejną wypłatę w tym samym miesiącu wynosi do 5 EUR (w zależności od użytej waluty).
paysafecard 10 EUR/30 PLN/10 USD/10 GBP/20 BGN/40 RON/80 SEK/60 DKK/15 CHF/100 CZK 5000 EUR (lub odpowiadająca temu kwota w walucie konta gracza) -


7.2 bet-at-home zastrzega sobie prawo do dokonania wypłat w walucie EUR.

7.3 Wygrane lub część zgromadzonych środków zostanie na życzenie klienta wypłacona na podane przez niego konto. bet-at-home zastrzega sobie prawo do wykonania wypłaty na to samo konto, z którego została dokonana wpłata na konto gracza.

7.4 Środki pozostają na koncie gracza do momentu zakończenia procesu wypłaty. Obowiązkiem gracza jest zapewnienie, by ilość środków dostępnych na koncie gracza była wystarczająca do pokrycia kwoty żądanej wypłaty. W przeciwnym razie bet-at-home anuluje zlecenie wypłaty.

7.5 bet-at-home zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłat środków pieniężnych w przypadku, gdy środki te nie zostały użyte w celu zawierania zakładów/ uczestnictwa w grze.

7.6 Warunkiem przeprowadzenia wypłaty jest dostarczenie przez gracza na żądanie firmy kopii ważnego dokumentu tożsamości (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty) oraz kopii użytych do wpłaty środków oraz/ lub pozostałych dokumentów i informacji jak określono w punkcie 4.1.

8. Cash Out

8.1 Opcja Cash Out umożliwia sprzedanie bet-at-home postawionego zakładu pojedynczego lub kombinacyjnego wybranego z oferty zakładów tradycyjnych lub na żywo przed czasem, czyli przed jego rozliczeniem. Dla kuponów systemowych oraz wielokrotnych opcja Cash Out nie będzie oferowana.

8.2 Opcja Cash Out nie jest dostępna, jeśli zakład został postawiony za środki związane bonusem, środki bonusowe lub środki z bonu.

8.3 Wartość Cash Out jest obliczana na podstawie aktualnych kursów po odliczeniu opłaty manipulacyjnej i nie podlega negocjacji. Zakłady wypłacone za pomocą funkcji Cash Out są traktowane jako rozliczone. Rzeczywisty wynik końcowy danego zakładu nie ma wpływu na wysokość kwoty Cash Out.

8.4 bet-at-home dokłada wszelkich starań, aby zaoferować opcję Cash Out tak często, jak jest to możliwe, ale nie może zagwarantować jej dostępności. bet-at-home nie bierze odpowiedzialności za straty wynikające z braku dostępności opcji Cash Out. Jeśli opcja Cash Out nie jest dostępna, zakłady zostaną rozliczone po podanym kursie.

8.5 bet-at-home może w każdej chwili i bez zapowiedzi wycofać lub zakończyć ofertę Cash Out. bet-at-home zastrzega sobie również prawo do anulowania i żądania od klienta zwrotu wypłat zawierających środki Cash Out w przypadku podejrzenia nadużycia, oczywistych pomyłek dotyczących kursów lub błędu w rozliczeniu zakładu.

8.6 Opcja Cash Out może zostać w każdej chwili dezaktywowana w zarządzaniu kontem.

9. Korekta

9.1 W przypadku błędnego zaksięgowania środków na koncie gracza klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania nas o zaistniałym błędzie, a my mamy prawo do anulowania tej transakcji. Jeśli kwota została przez pomyłkę dopisana do konta gracza, a następnie została wypłacona, klient zobowiązany jest do zwrotu tej kwoty na nasze żądanie. Mamy również prawo do zatrzymania uzyskanych w ten sposób wygranych.

9.2 Użytkownik może zostać prawnie zobowiązany do zgłoszenia organom podatkowym wszelkich wygranych pochodzących z zawartych na naszej stronie zakładów sportowych. Odpowiedzialność leży po stronie klienta. bet-at-home nie jest zobowiązane do udzielania takich informacji tego rodzaju instytucjom.

10. Bonusy i promocje

10.1 bet-at-home oferuje regularnie bonusy, konkursy, oferty promocyjne lub bony (w dalszej części wspólnie nazywane "Promocjami"). Szczegółowe warunki uczestnictwa w promocji znajdują się w danym materiale promocyjnym, są wysyłane klientowi przez bet-at-home w osobnej wiadomości e-mail lub udostępniane w inny sposób, np. poprzez przekazanie klientowi adresu strony internetowej (URL), na której może zostać wyświetlony pełny regulamin promocji.

Przed skorzystaniem z promocji klient zobowiązuje się do szczegółowego zapoznania się z właściwymi warunkami uczestnictwa.

Poprzez swoje uczestnictwo gracz potwierdza, że przeczytał i zaakceptował regulamin promocji.

10.2 Wszystkie promocje są skierowane do poszczególnych odbiorców i zasadniczo mogą być wykorzystane tylko jeden raz. Jedna i ta sama promocja (np. kilka bonów pochodzących z tej samej kampanii) przypada tylko i wyłącznie na jedno konto gracza, jedną osobę, rodzinę, gospodarstwo domowe, jeden adres IP, komputer lub inne urządzenie (np. smartfon, tablet). Oferty promocyjne nie mogą być przenoszone na inne konta gracza lub sprzedawane.

10.3 bet-at-home zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wprowadzenia zmian w promocji w każdej chwili. Przed wypłaceniem lub dopisaniem do konta gracza środków powiązanych z promocją bet-at-home zastrzega sobie prawo według własnego uznania do zażądania od klienta dokumentów w celu potwierdzenia jego tożsamości. bet-at-home zastrzega sobie prawo według własnego uznania do całkowitego lub częściowego ograniczenia możliwości udziału w promocji.

10.4 W następujących przypadkach bet-at-home zastrzega sobie prawo według własnego uznania do anulowania środków i wygranych powiązanych z promocją oraz zażądania zwrotu środków uzyskanych w niedozwolony sposób:
 • jeśli klient narusza któryś z punktów regulaminu promocji;
 • jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że klient sam lub we współdziałaniu z innym klientem omija lub próbuje omijać warunki promocji (np. poprzez wielokrotną rejestrację kont gracza, a w szczególności kont fikcyjnych, społeczności gier lub "balance betting");
 • jeśli klient wszedł w posiadanie promocji przy pomocy wyłudzenia lub oszustwa.
10.5.1 Kiedy klient uczestniczy w ofercie promocyjnej na zakłady sportowe, środki podzielone są następująco:

Wpłata, na podstawie której został przyznany bonus oraz wygrane z nią powiązane są wyświetlane na koncie gracza do momentu spełnienia warunków promocji lub utraty tej możliwości (np. po upływie okresu przeznaczonego na obrót) jako "Środki związane bonusem".

Środki, które klient otrzymał w postaci bonusu od dokonanej wpłaty oraz wygrane z nimi powiązane są wyświetlane na koncie gracza do momentu spełnienia warunków promocji lub utraty tej możliwości (np. po upływie okresu przeznaczonego na obrót) jako "Środki bonusowe".

Środki, które zostały przyznane z tytułu realizacji bonu oraz wygrane z nimi powiązane są wyświetlane na koncie gracza do momentu spełnienia warunków promocji lub utraty tej możliwości (np. po upływie okresu przeznaczonego na obrót) jako "Środki z bonu".

Środki przyznane w ramach promocji (bon, bonus) nie mogą zostać wypłacone przed spełnieniem warunków udziału w promocji. Wszystkie wygrane, które zostały uzyskane w powiązaniu z promocją, pozostaną z nią związane do momentu całkowitego spełnienia warunków promocji (np. warunków obrotu), upływie okresu czasu przeznaczonego na obrót lub całkowitego wykorzystania środków bonusowych lub z bonu. Jeżeli warunki promocji (np. warunki obrotu) nie zostaną spełnione do jej zakończenia, bet-at-home zastrzega sobie prawo do anulowania środków przyznanych w ramach promocji oraz wygranych z nią powiązanych.

10.5.2 Dostępne środki zostaną pobrane podczas stawiania zakładu w następującej kolejności:
 • Środki związane bonusem
 • Środki bonusowe
 • Środki z bonu
 • Środki
Powyższa kolejność obowiązuje niezależnie od ewentualnych warunków uczestnictwa (np. minimalnych kursów).

10.6.1 Kiedy klient uczestniczy w ofercie promocyjnej kasyna bet-at-home, żetony kasyna podzielone są następująco:

Żetony, które zostały zakupione w celu otrzymania bonusu zostaną wyświetlone na koncie gracza jako "Żetony związane z bonusem", do czasu spełnienia warunków uczestnictwa w ofercie promocyjnej kasyna bet-at-home lub braku możliwości ich wypełnienia (n.p. z uwagi na zakończenie okresu trwania promocji).

Żetony, które zostały dopisane jako bonus po zakupie żetonów w kasynie bet-at-home, a także wygrane wynikające z gry tymi żetonami, zostaną wyświetlone jako "Żetony bonusowe", do czasu spełnienia warunków uczestnictwa w ofercie promocyjnej kasyna bet-at-home lub braku możliwości ich wypełnienia (n.p. z uwagi na zakończenie okresu trwania promocji).

Żetony, które nie są oznaczone jako "Żetony związane z bonusem" lub "Żetony bonusowe" są żetonami "niezwiązanymi". Żetony te nie są w żaden sposób ograniczone; mogą więc zostać użyte do gry w kasynie a także przetransferowane na konto gracza i zamienione na środki do gry.

Nie ma możliwości wypłacenia środków bonusowych przypisanych w ramach oferty promocyjnej kasyna bet-at-home do czasu spełnienia warunków promocji. Wszystkie wygrane wynikające z użycia środków związanych z ofertą promocyjną kasyna bet-at-home pozostaną związane z tą ofertą do czasu spełnienia warunków uczestnictwa (n.p. warunków wymaganego obrotu środkami), zakończenia okresu trwania oferty promocyjnej kasyna bet-at-home lub całkowitego zużycia żetonów bonusowych. Jeżeli warunki uczestnictwa w promocji (n.p. warunki wymaganego obrotu środkami) nie zostaną spełnione do czasu zakończenia okresu oferty promocyjnej kasyna bet-at-home, bet-at-home zastrzega sobie prawo do anulowania żetonów przypisanych w ramach oferty promocyjnej kasyna bet-at-home oraz wynikających z niej wygranych.

10.6.2 Podczas gry w kasynie, dostępne żetony w kasynie zostaną użyte w następującej kolejności:
 • Żetony niezwiązane
 • Żetony związane z bonusem
 • Żetony bonusowe
Kolejność ta ma zastosowanie niezależnie od jakichkolwiek warunków uczestnictwa.

10.7 W razie różnicy pomiędzy warunkami uczestnictwa w promocji dostępnymi w ogólnych warunkach handlowych i warunkami uczestnictwa konkretnej promocji, obowiązują warunki uczestnictwa konkretnej promocji. W razie różnicy pomiędzy angielską wersją warunków uczestnictwa w promocji a inną wersją językową, obowiązuje wersja w języku angielskim.

11. Zamknięcie konta

11.1 W przypadku, gdy na koncie gracza nie ma salda należności na rzecz bet-at-home ma on prawo do zamknięcia konta gracza w każdej chwili bez podania przyczyny. W takim przypadku gracz zobowiązany jest do wysłania informacji drogą mailową do bet-at-home. Po otrzymaniu wiadomości e-mail bet-at-home dokona czynności zamknięcia konta.

11.2 bet-at-home zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta gracza w każdej chwili oraz według własnego uznania. W przypadku zamknięcia konta gracza przez bet-at-home na żądanie klienta i w możliwie jak najszybszym czasie wypłacimy środki z konta gracza.

12. Nieaktywne konta

12.1 Za konta nieaktywne uważa się konta, na których przez dwanaście następujących po sobie miesięcy nie odnotowano żadnego logowania ani wylogowania. W przypadku kont nieaktywnych bet-at-home zastrzega sobie prawo do pobierania comiesięcznej opłaty w wysokości 5,00 EUR lub odpowiadającej temu kwocie w walucie konta gracza. Opłata manipulacyjna zostanie pobrana z konta gracza.

12.2 Pierwsza opłata za nieaktywność zostanie pobrana po 12 miesiącach braku aktywności. Następne opłaty za nieaktywność będą pobierane miesięcznie do momentu, gdy stan konta gracza wyniesie zero.

12.3 Wszyscy zarejestrowani gracze zostaną o tym poinformowani najpóźniej 30 dni przed pobraniem pierwszej opłaty. Właściciel nieaktywnego konta gracza może uniknąć opłaty i je natychmiast aktywować przez zalogowanie się na nim bądź wylogowanie się z niego lub dokonanie wypłaty środków w przeciągu 30 dni.

12.4 Gracze, którzy najpóźniej po trzech miesiącach od pobrania ostatniej opłaty reaktywowali konto gracza, mają prawo do zwrotu pobranych opłat maksymalnie za okres 6 miesięcy.

12.5 bet-at-home zastrzega sobie prawo do podniesienia opłat za niaktywność.

13. Prawa własności intelektualnej

13.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej na stronie, włączając w to, ale nie ograniczając do, wszelkie prawa autorskie, patenty, zarejestrowane wzory, znaki towarowe, znaki usługowe, kody źródłowe, specyfikacje, szablony, grafiki oraz logo są własnością bet-at-home lub zostały udostępnione dla bet-at-home w ramach ważnej licencji. Dzieła zamieszczone na stronie są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi i postanowieniami umów. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

13.2 Zabrania się powielania, reprodukowania, modyfikowania, publikowania, pobierania, udostępniania na stronie, przekazywania oraz rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów ze strony do celów komercyjnych bez uzyskania zezwolenia od nas lub od wydawcy naszych licencji.

13.3 Dozwolone jest na własny użytek drukowanie i pobieranie fragmentów tekstów zamieszczonych na stronie przy użyciu normalnej przeglądarki.

13.4 Nie wolno pogwałcać, łamać ani naruszać praw własności intelektualnej bet-at-home lub wydawców jego licencji. Klient zgadza się nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania funkcjonowania strony.

13.5 Jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień punktu 12, to zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia prawa do korzystania ze strony i jest on zobligowany do natychmiastowego zwrócenia lub zniszczenia pobranych lub wydrukowanych ze strony materiałów.

14. Oszustwo i włamanie na stronę

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał strony w żaden niewłaściwy sposób (włączając i nie ograniczając się do oszustwa komputerowego lub kryminalnego, włamania na stronę, wprowadzania zmian bez zgody lub jakichkolwiek szkodliwych dla oprogramowania działań). Wszelkie takie zachowania prowadzą do zamknięcia konta gracza.

15. Reklamacje i spory

Wszelkie reklamacje klientów są wyjaśniane wyłącznie drogą mailową (service.pl@bet-at-home.com) i powinny być najpierw przesłane na naszą skrzynkę e-mail. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać sprawę ku zadowoleniu obu stron. Jeżeli rozwiązanie okaże się niesatysfakcjonujące, to przed podjęciem innych kroków Twoja reklamacja powinna zostać zgłoszona:

16. Odpowiedzialna gra i samowykluczenie

16.1 Jeśli użytkownik czuje, że nie kontroluje gry, może znaleźć dane kontaktowe do instytucji zajmujących się pomocą takim osobom w zakładce "Odpowiedzialna gra" na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

16.2 Klient ma prawo ustawienia limitów lub wykluczenia siebie z oferty konkretnego produktu lub wszystkich produktów na stronie www.bet-at-home.com poprzez wysłanie wiadomości do Działu Obsługi Klienta na adres e-mail service.pl@bet-at-home.com . Więcej informacji dostępnych jest w odnośniku "Odpowiedzialna gra" .

16.3 W przypadku samowykluczenia korzystanie z naszej oferty nie będzie możliwe przez przynajmniej 6 miesięcy (ten okres czasu może zostać przez Ciebie przedłużony do maksymalnie 5 lat). Wszystkie zakłady nierozliczone do chwili samowykluczenia zostaną rozliczone po zakończeniu spotkań. W takim przypadku wygrane zostaną wypłacone. Po dokonaniu samowykluczenia zmiana okresu wykluczenia lub cofnięcie decyzji o wykluczeniu z gry nie są możliwe. Po upływie wyznaczonego czasu wykluczenia klient może odblokować konto gracza kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

16.4 Przez wprowadzenie samowykluczenia klient potwierdza, że podał pełne i poprawne dane osobowe. Na podstawie tych danych przeprowadzona zostanie weryfikacja, a dostęp do strony internetowej odpowiednio ograniczony. Z największą starannością upewnimy się, że samowykluczenie zostanie natychmiast aktywowane. Przez aktywację samowykluczenia klient potwierdza, że podejmie próby ominięcia danego wykluczenia. W związku z tym nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty wynikłe z gry na innych kontach gracza zarejestrowanych po manipulacji danych lub rejestracji na niedokładne, błędne lub niepełne dane.

16.5 Podczas okresu samowykluczenia klient nie będzie otrzymywał jakichkolwiek materiałów reklamowych, a jego wpłaty lub zakłady nie bedą przez nas przyjęte. Konto gracza zostaje zamknięte, a środki zostają zwrócone (poza nierozliczonymi zakładami zgodnie z punktem 15.3).

17. Ograniczenie odpowiedzialności

17.1 Z wyjątkiem popełnionego przez nas błędu wielkiej wagi nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, które rzekomo wynikły w związku z użytkowaniem lub nadużywaniem naszej strony.

17.2 W przypadku wystąpienia błędu sprzętowego lub oprogramowania, bet-at-home.com jest uprawnione do poprawienia na koncie gracza niewłaściwych wpisów, które powstały w wyniku błędu.

17.3 Strona oraz udostępniane usługi są oferowane bez gwarancji w takiej formie, w jakiej są widoczne. Dotyczy to także gwarancji przydatności do określonego celu. W poniższych punktach w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie wyłączamy odpowiedzialność za następujące gwarancje i warunki:

17.3.1 poprawność informacji lub statystyk oraz przestawionych na stronie pośrednich wyników;

17.3.2 techniczne niepowodzenie, awarię systemu, wady, opóźnienia, przerwy, zmanipulowany lub niewłaściwy przekaz danych, straty lub sfałszowanie danych;

17.3.3 awarię kanałów komunikacji, ataki DDoS, wirusy lub inne szkodliwe technologiczne konsekwencje decyzji klienta o korzystaniu ze strony;

17.3.4 straty powstałe w wyniku przekazu informacji na stronie internetowej.

17.4 Nie ponosimy odpowiedzialności, bez względu na to czy taka odpowiedzialność wynika z kontraktu, za odszkodowanie w przypadku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub odszkodowanie za:

17.4.1 utraty wygranych,

17.4.2 straty gospodarcze,

17.4.3 przerwy w prowadzeniu działalności,

17.4.4 utraty renomy firmy i reputacji,

17.4.5 utraty danych lub,

17.4.6 wszelkie pośrednie, wtórne lub szczególne straty lub szkody związane z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi lub z korzystaniem przez klienta ze strony oraz naszych produktów i usług, nawet jeśli został on przez nas poinformowany o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód.

17.5 Z zastrzeżeniem powyższego, maksymalna kwota odpowiedzialności bet-at-home w stosunku do każdego gracza, bez względu na to, z jakiego tytułu, jest ograniczona do kwoty obstawionej przez klienta.

17.6 Użytkownik jest zobowiązany, na bieżąco aktualizować wszystkie metody dostępu, jak również programy, których użytkownik używa do korzystania z serwisu i usług bet-at-home.com (np. przeglądarka internetowa). bet-at-home.com nie bierze odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku przestarzałych, nie odpowiadających stanowi techniki metod dostepu oraz takich programów.

17.7 bet-at-home nie przejmuje odpowiedzialności za szkody osobiste powstałe z zaniedbania lub błędnego bądź niedokładnego podania danych o istotnych faktach i tym samym wyraźnie wyłącza odpowiedzialność.

18. Łamanie ogólnych warunków handlowych

18.1 Klient potwierdza, że nie oskarży i nie obciąży odpowiedzialnością nas ani spółki należącej do koncernu, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, zastępców i pracowników za szkody ani łączne zobowiązania, koszty, wydatki, roszczenia, straty, odszkodowania lub żądania wynikłe lub powiązane z poniższymi punktami:

18.1.1 naruszenie postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych lub

18.1.2 korzystanie przez klienta lub niedozwolone bądź bezprawne korzystanie z konta gracza.

18.2 Wszystkie kwoty należne na mocy warunków handlowych zostaną wpłacone do nas w pełnej wysokości, bez uwzględnienia potrąceń, roszczeń wzajemnych, ulg lub zwolnień od podatku (inaczej niż w przypadku ustawowego przepisu o ulgach i zwolnieniach podatkowych).

19. Blokada i wypowiedzenie

19.1 bet-at-home zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta gracza wedle własnego uznania lub do jednostronnego ustalenia limitów gry lub wygranej albo całkowitego lub częściowego wyłączenia użytkownika z korzystania z niektórych produktów lub usług.

19.2 Nie ograniczając naszych możliwości do podjęcia innych dostępnych nam kroków, możemy zawiesić lub zamknąć konto gracza albo anulować nierozliczone zakłady wedle własnego uznania, jeśli:

19.2.1 podejrzewamy, że użytkownik narusza ogólne warunki handlowe;

19.2.2 podejrzewamy, że korzystanie przez użytkownika ze strony jest nielegalne;

19.2.3 nie jesteśmy w stanie zweryfikować zarejestrowanego adresu lub numeru telefonu użytkownika;

19.2.4 podejrzewamy, że użytkownik działa w sposób, który jest szkodliwy dla prowadzonej przez nas działalności;

19.2.5 podejrzewamy, że użytkownik nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu osób trzecich lub działa w porozumieniu z innymi osobami albo jest zaangażowany w oszustwo lub nielegalną działalność;

19.2.6 podejrzewamy, że użytkownik włamał się na stronę, dokonał w niej zmian, nadużył w jakikolwiek inny sposób lub

19.2.7 jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

19.3 Po zablokowaniu konta gracza:

19.3.1 spróbujemy jak najszybciej wyjaśnić powód blokady, tak aby konto mogło być ponownie aktywowane lub zamknięte,

19.3.2 korzystanie z niego nie będzie możliwe (w tym również dokonywanie wpłat, wypłat, zawieranie zakładów i korzystanie z gier) dopóki konto gracza nie zostanie przez nas ponownie aktywowane oraz

19.3.3 nie będą do niego dopisywane bonusy lub ewentualne wygrane.

19.4 Wszystkie środki znajdujące się na zablokowanych lub zamkniętych zgodnie z niniejszą klauzulą kontach ulegają ewentualnemu przepadkowi.

20. Zmiany ogólnych warunków handlowych

Każda istotna zmiana w ogólnych warunkach handlowych zostanie przedstawiona z wyprzedzeniem. Klient musi ponownie zaakceptować zmiany zanim będzie mógł zawierać zakłady.

21. Warunki ogólne

21.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków handlowych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas to postanowienie powinno być traktowane oddzielnie od pozostałych warunków handlowych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

21.2 Jeżeli bet-at-homenie otrzyma pisemnego zawiadomienia o innym adresie, to powiadomienia i inne wiadomości wysłane na adres pocztowy lub adres e-mail podany przez gracza zostaną uznane za doręczone, bez względu na to czy zostały rzeczywiście odebrane czy też nie.

21.3 Odstąpienie przez bet-at-home w przypadku naruszenia lub niespełnienia przez klienta niniejszych warunków handlowych nie jest uważane za odstąpienie od następstwa naruszenia.

21.4 Opóźnione lub częściowe wyegzekwowanie przez bet-at-home postanowienia niniejszych warunków handlowych nie jest uważane jako zrzeczenie się przez bet-at-home praw wynikających z niniejszych warunków handlowych.

21.5 Niniejsze ogólne warunki handlowe zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia umowy zawarte pomiędzy stronami i stanowią kompletną umowę pomiędzy bet-at-home i graczem.

21.6 O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, osobom trzecim nie przysługują żadne prawa.

21.7 W ramach zakładów na eSports ("kanał eSports") dostępne są transmisje wybranych wydarzeń eSport ("Transmisje") wyłącznie według uznania bet-at-home. Transmisje te nie są częścią oferowanych produktów, usług i serwisu bet-at-home i będę dostępne niezależnie od nich. Klienci nie mają prawa do udostępniania transmisji. bet-at-home nie ponosi odpowiedzialności dotyczącej transmisji, w szczególności ich treści, dostępności lub jakości.

21.8 Nagłówki postanowień w niniejszych ogólnych warunkach handlowych są używane dla przejrzystości i nie mają wpływu na interpretację ich treści.

21.9 bet-at-home podlega regulacjom Komisji ds. Gier Losowych, przepisom Ustawy Hazardowej ("Gambling Act") z 2005 r. oraz przepisom z nimi powiązanymi (wraz z ich ewentualnymi uzupełnieniami). Klient akceptuje i zgadza się na to, że jesteśmy zobowiązani (i upoważnieni) do ujawnienia Komisji ds. Gier Losowych pewnych informacji dotyczących użytkownika i jego konta zgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi. W przypadku pytań i skarg klient może się skontaktować z Komisjią ds. Gier Losowych na stronie www.gamblingcommission.gov.uk.

21.10 Niniejsze ogólne warunki handlowe podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem maltańskim. Spory związane z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów maltańskich.

Załącznik: Zasady zawierania zakładów

1. Minimalna kwota, za którą może zostać zawarty zakład to: 0,50 EUR, 1,00 CHF, 1,00 GBP, 1,00 USD, 1,00 PLN, 10,00 CZK, 1,00 BGN, 10,00 RUB, 1,00 RON, 5,00 SEK, 10,00 DKK.

2. Jeżeli zakład jest przegrany, to strata odpowiada stawce zakładu.

3. Poprzez zawarcie zakładu klient potwierdza, iż nie posiada wiedzy o wynikach, ani innych informacji o rezultatach i przebiegu poszczególnych imprez sportowych.

4. Zawieranie zakładów na wydarzenie, w którym klient osobiście bierze udział jest zabronione. Uczestnictwo należy rozumieć jako udział w wydarzeniu jako: kandydat, sportowiec, właściciel, trener bądź działacz klubu biorącego udział, lub organizator. To samo dotyczy zawierania zakładów w imieniu uczestnika w powyższym znaczeniu.

5. bet-at-home zastrzega sobie prawo do opóźnienia wypłaty według własnego uznania w przypadku podejrzeń o oszustwo przy zawieraniu zakładów lub manipulacji przy wydarzeniach sportowych. Jeśli oragnizacje zajmujące się uczciwością sportową uznają manipulacje lub oszustwo za udowodnione, zostaną zatrzymane stawki zakładów oraz wygrane osób posiadających wiedzę poufną lub wygrane osób, które według uzasadnionych podejrzeń bet-at-home są powiązane z takimi osobami.

6. Spółka ma prawo odmówić przyjęcia zakładu lub ograniczyć kwotę na zakład bez podania przyczyny. Ponadto bet-at-home zastrzega sobie prawo do wykluczenia użytkowników z uczestnictwa w zawieraniu zakładów lub grach hazardowych bez podania przyczyny.

7. Podczas rozliczenia zakładów brane są pod uwagę informacje bet-at-home. Korekta wyciągu z konta możliwa jest w przypadku oczywistego błędu w pisowni lub w obliczeniach.

8. bet-at-home zastrzega sobie prawo do zmiany kursów przed zawarciem zakładu. W momencie, gdy doszło do zawarcia zakładu, kursy nie podlegają zmianom, tzn. pozostają stałe.

9. Jeżeli zdarzenie, na które złożono zakład nie odbędzie się jak podano w ofercie zakładów (np. zmiana miejsca rozegrania spotkania, zmiana przeciwnika w spotkaniu), wtedy zakład ulega unieważnieniu, a stawki na zakład zostają zwrócone. Unieważnienie zakładu nie nastąpi, jeżeli drużyna gospodarzy zrzeknie się prawa rozegrania meczu na własnym boisku i dobrowolnie rozegra mecz na obcym stadionie, w przypadku, gdy stadion drużyny gospodarzy jest niedostępny lub jeśli zdarzenie sportowe odbędzie się w neutralnym miejscu.

10. Jeśli zakład został zawarty po rozpoczęciu zdarzenia lub jeśli stawka na zakład przewyższa stan konta gracza, wówczas zakład ulega unieważnieniu (rozliczony po kursie 1.00).

11. Za zwycięzcę wydarzenia sportowego uważa się drużynę lub osobę, która została ogłoszona przez jury jako oficjalny zwycięzca w dniu rozegrania spotkania, nie później niż do godziny 24.00 (obowiązuje czas lokalny miejsca, gdzie odbyło się spotkanie). Zasada ta dotyczy również zakładów długoterminowych. Zmiany w klasyfikacji zwycięzcy dokonane po godzinie 24.00 nie mają wpływu na wypłatę wygranej za zakład bez względu na przyczynę zmian.

12. W przypadku rozliczenia zakładów miarodajny jest wynik uzyskany w regularnym czasie gry, o ile nie podano inaczej przez bet-at-home. Jakiekolwiek przedłużenie regularnego czasu gry lub rzuty karne itp. nie mają wpływu na wypłaty wygranych. W przypadku sportów amerykańskich (jak na przykład NFL, College-Football, NBA, MLB) liczy się wynik uzyskany po ewentualnym przedłużeniu gry (overtime), jako miarodajny do rozliczenia zakładów z wyjątkiem zakładów na NHL, gdzie liczy się wynik na końcu regularnego czasu spotkania.

13. Jeżeli anulowane/przerwane spotkanie zostanie ponownie rozpoczęte w ciągu 48 godzin, zakłady zostaną rozliczone na podstawie rezultatu wznowionego zdarzenia. Wyjątek stanowią zakłady na baseball: jeżeli nowe spotkanie nie rozpocznie się tego samego dnia, zakłady zostaną rozliczone kursem 1.00.

14. Jeżeli bez względu na przyczynę zdarzenie sportowe nie odbędzie się w przewidzianym terminie lub zostanie zakończone bez oficjalnego wyniku, a także nie zostanie ponownie rozpoczęte w ciągu 48 godzin, stawki zostaną zwrócone lub zapisane na korzyść gracza (za wyjątkiem spotkań w piłce nożnej i hokeju na lodzie, które zostały przerwane po regulaminowym czasie gry, a także zakładów na baseball: jeżeli nowe spotkanie nie rozpocznie się w tym samym dniu, zakłady zostaną rozliczone kursem 1.00). Jeżeli przerwane spotkanie zostanie oficjalnie rozliczone, wówczas wygrana zostanie obliczona na podstawie podanego wyniku.

15. Wypłaty zakładów następują z uwzględnieniem ewentualnych limitów wygranych. W przypadku wyścigów z większą liczbą zwycięzców "dead heat" wypłaty będą odpowiednio dzielone.

16. Dla wszystkich zakładów obowiązuje zasada "graj albo płać", co oznacza, że w przypadku braku udziału uczestnika, na którego oddano zakład, bez względu na przyczynę zakład jest przegrany, jeśli spotkanie się odbyło. Wyjątek od tej zasady stanowi tenis, ponieważ tutaj przy braku uczestnictwa jednego gracza (lub pary) stawka zakładu zostanie zwrócona (rozliczenie po kursie 1.00).

17. Jeżeli w przypadku zakładu kombinacyjnego jeden ze startujących nie weźmie udziału w zdarzeniu sportowym lub jedno ze spotkań, na które oddano zakład zostanie odwołane, przerwane albo anulowane lub nie dojdzie do skutku z innych przyczyn, a powtórzenie tego spotkania nie nastąpi do końca drugiego dnia kalendarzowego po pierwszym terminie, wówczas wydarzenia te zostaną rozliczone po kursie 1.00. Wyjątek stanowią zakłady na baseball; jeżeli spotkanie nie odbędzie się tego samego dnia, zostanie ono rozliczone kursem 1.00. To samo dotyczy zdarzeń, które w programie zakładów (lista kursów) zostały błędnie wymienione (zamienione miejsca), jednak nie dotyczy to ewentualnej rezygnacji do prawa grania na własnym boisku, w przypadku zawieszenia stadionu gospodarzy lub przy rozegraniu meczu na neutralnym terenie. Jeżeli żaden z uczestników, na których oddano zakład w ramach zakładu kombinacyjnego nie weźmie udziału w zdarzeniu lub wszystkich zdarzeniach sportowych, na które oddano zakład lub zostaną one odwołane, przerwane, anulowane lub nie dojdą do skutku z innych przyczyn i nie nastąpi ponowienie, jak wyżej wspomniano, wówczas stawki zostaną zwrócone.

18. Ta sama para typów nie może być kombinowana (obowiązuje również dla zakładów handicap, zakładów na wynik, zakładów specjalnych).

19. W przypadku zakładów "head-to-head" obaj startujący muszą wziąć udział w zdarzeniu. Jeżeli jedna lub dwie strony nie wezmą udziału w zdarzeniu, zakład zostaje odwołany. W przypadku, gdy w zakładzie head-to-head obaj uczestnicy odpadną (lub nie dotrą do mety), obaj zostaną uznani za przegranych na poczet rozliczenia zakładu. W przypadku, gdy jeden zawodnik nie zakwalifikuje się do drugiego etapu, nie będzie to uznane za rezygnację.

20. Jeżeli w przypadku zakładów "Kto zdobędzie pierwszą bramkę?" oraz "Kiedy padnie pierwsza bramka?" nie padnie żadna bramka (0:0), wówczas oddane zakłady liczą się jako przegrane. Jakiekolwiek dogrywki albo rzuty karne itp. nie mają wpływu na rozliczenie zakładu.

21. W przypadku tenisa zakłady pozostają ważne, o ile mecz zostanie rozegrany w ramach danego turnieju. Jeśli zawodnik podczas meczu tenisowego zrezygnuje z gry lub zostanie zdyskwalifikowany, wszystkie zakłady, których rozliczenie na podstawie przebiegu gry do momentu przerwania jest niemożliwe, zostaną rozliczone po kursie 1.00.

22. Jeżeli mecz piłki nożnej zostanie odwołany względnie pozostanie bez wyniku, wszystkie zakłady specjalne do tego meczu, np. "Kto strzeli pierwszą bramkę?" lub "Kiedy padnie pierwsza bramka?" itd. zostaną również rozliczone po kursie 1.00.

23. Jeżeli wyścig Formuły 1 lub inna impreza sportów motorowych zostanie rozpoczęta po fazie "safety-car", nie jest to wówczas uznawane za fazę "safety-car" podczas wyścigu.

24. Jeżeli walka bokserska nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, niezależnie od przyczyny, ale termin został przełożony w ciągu 28 dni po pierwotnym terminie, wszystkie zakłady będą obowiązywać dla drugiego terminu imprezy. W przypadku, gdy spotkanie NIE odbędzie się ponownie w ciągu 28 dni po pierwotnym terminie, wówczas stawki zostaną zwrócone.

25. Jeżeli nowy termin walki bokserskiej nie ma miejsca w kraju, w którym miała się ona pierwotnie odbyć, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione i wszystkie stawki zwrócone. W przypadku, gdy nowy termin walki bokserskiej odbywa się w innym miejscu, lecz w kraju, który był pierwotnie określony, wówczas wszystkie zakłady pozostają ważne.

26. Wynik walki bokserskiej ogłoszony na końcu spotkania jest ostateczny. Wyklucza to jakiekolwiek późniejsze rozliczenia w punktacji głosów sędziów. Późniejsze zmiany upoważnionych do tego instytucji nie mają wpływu na wyniki zakładów.

27. Jeżeli walka bokserska zostanie przerwana przed jej zakończeniem, wówczas wszystkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów na najwyższy możliwy wynik w przypadku, gdy wynik ten został już osiągnięty. W takiej sytuacji wszystkie zakłady zachowują ważność. Jeśli jeden z bokserów nie jest w stanie uczestniczyć w kolejnej rundzie, wówczas poprzednia runda będzie rozliczona, jako ostatnia runda walki.

28. W boksie w przypadku zakładów dotyczących upadku lub odliczania brane są pod uwagę jedynie te upadki, które skutkują "odliczaniem" przez sędziego na ringu.

29. Zakłady na rundy w boksie będą rozliczone po rundzie, w której walka się kończy. Jeśli jeden z bokserów nie jest w stanie uczestniczyć w kolejnej rundzie, wówczas poprzednia runda będzie uznana przy rozliczeniu, jako ostatnia i zwycięska runda walki.

30. Sporty zimowe: zwycięzcą pojedynku head-to-head będzie, o ile nie ustalono inaczej, uczestnik z lepszą pozycją w końcowym rankingu. W odniesieniu do rozliczania zakładów brane będzie pod uwagę ostateczne zestawienie według FIS (www.fis-ski.com) lub w biatlonie ostateczne zestawienie według IBU (www.biathlonworld.com). W przypadku, gdy obaj uczestnicy nie mają jasno określonych pozycji zgodnie z końcowym rankingiem, wówczas ostatni pomyślnie ukończony wyścig będzie brany pod uwagę do oceny końcowych pozycji.

31. W przypadku zakładu "Czy nastąpi usunięcie z boiska?" w regularnym czasie gry, jeśli aktywny zawodnik zostanie usunięty z boiska wskutek otrzymania żółtej-czerwonej lub czerwonej kartki, to typ TAK zostanie rozliczony jako prawidłowy w tym zakładzie. We wszystkich innych przypadkach typ NIE będzie prawidłowy. Kartki dla wszystkich nieaktywnych zawodników, w szczególności dla zawodników rezerwowych, zmienionych zawodników, trenera i opiekuna, nie będą brane pod uwagę.

32. Zakłady na wybory oraz referenda rozliczane są na podstawie wszystkich głosów oddanych i zliczonych w danym wydarzeniu. Wszelkie późniejsze zmiany czy ewentualne powtórzenie głosowania nie będą brane pod uwagę. W zależności od dostępności, oficjalne wyniki lub ich prognozy zostaną użyte do rozliczenie zakładów, po stwierdzeniu, że wszelkie kolejne zmiany nie będą miały wpływu na ostateczny wynik. Punkty 10 oraz 13 nie mają zastosowania w przypadku zakładów politycznych. Zakłady postawione na wybory oraz referenda pozostają ważne do rzeczywistego czasu rozpoczęcia danego wydarzenia. Podana przy zakładzie data rozpoczęcia jest miarodajna tylko wtedy, jeśli jest to wyraźnie zawarte w warunkach zakładu (np. jako data końcowa rozliczenia zakładu).

Osoby wymienione jako kandydaci zostaną podane wraz z nazwami partii, które reprezentują. Ewentualna zmiana partii lub nieprzyjęcie wyników głosowania nie są brane pod uwagę. Zwycięzcą zostaje kandydat lub propozycja z referendum zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wyborczych, które obowiązują w danym kraju. (Na przykład w przypadku wyborów prezydenckich w USA, zakłady rozliczane są na podstawie ilości zdobytych przez kandydatów głosów elektorskich. W przypadku zmian w ilości zdobytych głosów w dniu zebrania elektorów, zmiany te nie wpływają na rozliczenie zakładów.)

33. Wszystkie powyższe zasady dotyczące zakładów odnoszą się również analogicznie do zakładów eSports.

34. Zakłady na eSport rozliczane są na podstawie wyników ogłoszonych przez organizatora zawodów lub wyników uznanych za oficjalne. Podane czasy rozpoczęcia meczów są czasami przybliżonymi. Wszystkie zakłady zawarte przed rzeczywistym rozpoczęciem spotkania pozostają ważne. Jeśli nazwa drużyny zostanie zmieniona, wszystkie zakłady postawione na tą drużynę pozostają ważne.

35. Jeśli w zakładach na eSport mecz został rozstrzygnięty po dogrywce, przy rozliczaniu zakładów handicap (spread) brany jest pod uwagę wynik uzyskany po dogrywce. Jeśli standardowa liczba rund/map w grze zostanie zmieniona, wszystkie zakłady handicap oraz na łączną liczbę rund/map zostaną rozliczone po kursie 1.00.

36. Jeśli w zakładach na eSport zawodnik lub drużyna zrezygnuje przed rozpoczęciem turnieju lub meczu, wszystkie zakłady na zwycięstwo lub awans danego zawodnika/drużyny w danym turnieju/grze zostaną rozliczone po kursie 1.00. Jeśli runda lub mapa nie zostanie dokończona, wszystkie nierozliczone zakłady zostaną anulowane. Ewentualne powtórzenie rundy lub mapy będzie rozpatrywane oddzielnie. W zakładach "first blood" liczą się jedynie wyeliminowania dokonane przez przeciwną drużynę/zawodnika. W zakładach dotyczących obiektów/budynków (np. pierwsza wieża, pierwszy inhibitor), nie ma znaczenia, w jaki sposób dany obiekt/budynek został zniszczony.

Zakłady na żywo

37. Zakłady na żywo to wyłącznie zakłady oferowane w trakcie spotkania na specjalnie do tego przeznaczonej platformie bet-at-home. Kursy są systematycznie aktualizowane, aby odzwierciedlić aktualny stan gry.

38. Rozliczanie zakładów na żywo następuje zgodnie z zasadami oddawania zakładów, poza poniżej podanymi wyjątkami.

39. bet-at-home informuje, iż możliwe jest kilkusekundowe opóźnienie w pokazywanym czasie oraz wyniku gry, jednak żadne szczegóły dotyczące owego opóźnienia nie będą przedstawione. bet-at-home nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek starty poniesione na skutek zaistniałych opóźnień.

40. Tablica wyników służy jedynie, jako źródło informacji. bet-at-home nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy bądź niepoprawne informacje, które zostaną wyświetlone na tablicy wyników zakładów na żywo. Przed postawieniem zakładu klient zobowiązuje się do sprawdzenia poprawności statusu danej gry.

41. Wyżej wymienione (w szczególności punkt 38 i 39) odnosi się również analogicznie do transmisji na kanale eSports. Transmisje mogą być opóźnione lub niedostępne. Do rozliczenia zakładów miarodajny jest wynik podany przez odpowiedni związek zawodów względnie API lub oficjalnych transmisji. Informacje z transmisji nie będą uwzględniane.

Zakłady wirtualne

42. Więcej informacji o korzystaniu z zakładów wirtualnych dostępnych jest w sekcji "Często zadawane pytania", w przewodniku gracza , a także po kliknięciu symbolu . Gracz potwierdza, że dane reguły są integralną częścią ogólnych warunków handlowych.

43. Wszystkie ogólne warunki handlowe obowiązują, jeśli nie podano inaczej w sekcji "Często zadawane pytania" lub w przewodniku gracza.

Kasyno

44. Każda gra, która jest oferowana w kasynie bet-at-home podlega własnym zasadom. Są one dostępne w oknie przeglądarki każdej gry w linku "Zasady gry". Zasady te są częścią ogólnych warunków handlowych.

45. W każdej grze obowiązuje podany w kasynie bet-at-home wskaźnik wypłacalności (RTP). Można go znaleźć w zasadach gry lub po kliknięciu symbolu oraz w FAQ (Wybierz temat: Kasyno). Jako wskaźnik wypłacalności lub RTP rozumiany jest stosunek stawki do wygranej, który jest osiągany długoterminowo oraz średnio na podstawie odpowiedniego ustawienia generatora przypadku.

46. Gry w kasynie są oferowane za pomocą oprogramowania NetEntertainment. Klient powinien być świadomy, że aplikacje z interfejsem innych usługodawców mogą nie pokazywać wszystkich informacji dotyczących gry klienta.

Jeżeli gra zostanie przerwana wskutek problemu z połączeniem, zostanie ona wznowiona w przerwanym miejscu w chwili, gdy serwis ponownie będzie dostępny.

Ostatnia zmiana: 26.02.2019 00:00
Wersja: 1.27

POSZUKIWANIE SKARBU W DŻUNGLI!
Vegas
FORTUNA
CZEKA W
ŚWIĄTYNI! Zagraj teraz!
EKSCYTUJĄCE WYŚCIGI KONNE!
Vegas
KTÓRY
DŻOKEJ
WYGRA? Zagraj już teraz!
MAGICZNE CHWILE!
Vegas
TAJEMNICZE
SYMBOLE
CZEKAJĄ! Zagraj teraz!
NOWOŚCI!
KONTAKT
OK