Ta strona internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
OK

Ochrona danych

Polityka prywatności

bet-at-home.com zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Niniejsza polityka prywatności zawiera (wraz z ogólnymi warunkami handlowymi oraz pozostałymi dokumentami, które się do niej odnoszą) podstawę, na której bet-at-home.com opracowuje dane osobowe.

Wszystkie gromadzone dane, przetwarzane są przez nas za każdym razem wyłącznie w określonym celu. Dane, które nie służą określonemu celowi, nie są przez nas przechowywane. Wyklucza to użycie ich niezgodnie z przeznaczeniem lub inne formy nadużyć w wykorzystywaniu danych.

bet-at-home.com oferuje swoje usługi na stronie internetowej, w mobilnej wersji strony internetowej oraz w aplikacji. W niniejszym wyjaśnieniu, pod pojęciem strona internetowa, aplikacja, produkty i usługi lub bet-at-home.com, rozumie się ogólną ofertę bet-at-home.com bez względu na to, za pomocą którego z mediów (wersja tradycyjna, mobilna lub aplikacja) jest ona używana.

Spółki bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Entertainment Ltd. oraz bet-at-home.com Internet Ltd., każda z siedzibą w Portomaso Business Tower, Level 12, STJ 4011, St. Julian's, Malta, Tel.: +356-20102512, odpowiedzialne są za wszystkie aspekty gromadzenia oraz przetwarzania danych klientów.

1. Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ochrony danych oraz informacji, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt mailowy z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod adresem dataprotection@bet-at-home.com.

2. Ochrona Państwa danych osobowych

Zawsze dokładamy starań, aby jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe. Z jednej strony, ochrona ta zagwarantowana jest dzięki wysokim normom jakości oraz standardom bet-at-home.com. Z drugiej strony istnieją przepisy prawne, które zobowiązują nas do ścisłej ochrony danych. Oznacza to, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w zgodzie i na podstawie przepisów prawnych. Przetwarzanie możliwe jest wyłącznie w następujących przypadkach:
 • W celu wypełnienia zawartej z Państwem umowy.
 • Gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.
 • Jeżeli leży to w naszym uzasadnionym prawnie interesie.
 • Jeżeli leży to w interesie publicznym.
 • Jeżeli leży to w Państwa żywotnym interesie.
Interesy uzasadnione prawnie

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasze uzasadnione cele, z biznesowych oraz strategicznych dla przedsiębiorstwa przyczyn. Mając to na uwadze podjęliśmy działania aby chronić Państwa dane osobowe, a także zapewnić należytą ochronę Państwa praw oraz interesów.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione prawnie interesy, będą Państwo informowani zarówno o tym, jak i o określonych uzasadnionych prawnie interesach. W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń, prosimy o kontakt. Wnoszenie zastrzeżeń nie jest możliwe w przypadku powodów obligujących do przetwarzania danych.

3. Przetwarzamy Państwa następujące dane

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują

Nazwisko, adres e-mail, kraj, adres zamieszkania, kod pocztowy, metoda płatności, data urodzenia, numer telefonu, dane dokumentu tożsamości, numer konta bankowego, dane transakcji, dane karty kredytowej, dane konta bankowego, informacje o grze, preferencje dotyczące gry, zachowanie podczas gry, komunikacja z naszym Działem Obsługi Klienta, informacje, które przekazują Państwo wypełniając nasze ankiety, informacje dotyczące weryfikacji względnie informacje do zwalczania oszustw oraz prania brudnych pieniędzy.

Informacje te gromadzimy w różny sposób, np. przez podanie Państwa informacji podczas rejestracji konta gracza, przy wypłatach oraz wpłatach, przez interakcje z naszym Działem Obsługi Klienta, podczas akcji bonusowych lub przy uczestnictwie w wypełnianiu naszych ankiet, podczas przekazywania danych do weryfikacji lub korzystaniu z naszych usług.

Informacje gromadzone automatycznie

Informacje techniczne włącznie z adresem IP, który używany jest przez użytkownika przy łączeniu swojego komputera z internetem, jego dane do logowania, rodzaj oraz wersję przeglądarki internetowej, typ urządzenia (PC, smartfon, tablet), nazwa urządzenia, numer seryjny (unikalny odcisk palca na urządzeniu z którego korzysta gracz), ustawienia strefy czasowej, rodzaje wtyczek przeglądarki oraz wersje, system operacyjny i platformę. Informacje o wizytach użytkownika, wraz z pełnym adresem URL do, na i od bet-at-home.com. Także oferty, które przegląda użytkownik, czas oraz długość pozostania na danej stronie, interaktywne informacje strony (jak np. przewijanie ekranu, kliknięcia oraz przytrzymanie kursora myszki), jak również metody użyte do opuszczenia strony internetowej oraz numery telefonów , które zostały użyte, aby skontaktować się z bet-at-home.com. W przypadku kontaktu z bet-at-home.com za pomocą formularza kontaktowego, adres IP użytkownika zostanie również przekazany.

4. Przekazywanie danych osobowych

bet-at-home.com International Ltd., bet-at-home.com Internet Ltd i bet-at-home.com Entertainment Ltd mogą przekazywać dane osobowe klienta w ramach ich wspólnego przetwarzania. Tym samym przekazuje dane osobowe klienta następującym podmiotom:
 • przedsiębiorstwom wewnątrz koncernu bet-at-home.com
 • urzędom i regulatorom prawnym
 • wywiadowniom gospodarczym
 • agencjom weryfikującym tożsamość
 • przedsiębiorstwom lub organizacjom do zwalczania oszustw, wyjaśniania działalności przestępczych oraz utrzymania integralności sportu
 • organizacjom i związkom sportowym
 • organizacjom, które zapoznają klientów z naszym serwisem
 • osobom trzecim, którym klient pozwala na przekazywanie jego danych
 • osobom trzecim, które umożliwiają nam oferowanie naszych usług
 • przetwórcom danych
Przetwarzanie danych przez przetwórcę danych

Przy przetwarzaniu danych klienta przez przetwórcę danych bierzemy odpowiedzialność za ich ochronę. Przetwórcy danych z poza Unii Europejskiej będą przez nas powoływani, gdy:
 • Komisja Europejska stwierdzi, że państwo trzecie posiada adekwatny poziom ochrony lub
 • za podstawę służą standardowe klauzule ochrony danych lub
 • obowiązują odpowiednie wewnętrzne przepisy ochrony danych (Binding Corporate Rules) lub
 • wprowadzane zostały odpowiednie zasady zachowania (Code of Conduct) oraz mechanizmy certyfikacji lub
 • istnieją postanowienia o adekwatności wydane przez Komisję Europejską.
Powołanym przez nas przetwórcami danych są:
 • doradcy IT
 • dostawcy usług środków płatniczych
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych
 • drukarnie
 • dostawcy usług wysyłkowych
 • przedsiębiorstwa wewnątrz koncernu bet-at-home.com
 • organizatorzy wydarzeń
 • dostawcy usług marketingowych
 • banki
 • dostawcy serwisu i gier

5. Usunięcie danych

Dane klienta przechowywane są przez nas w bezpieczny sposób i będą używane tylko w wymienionych przez nas celach. Dane klienta zostaną usunięte po rozwiązaniu zawartej umowy, najpóźniej po upływie prawnie wymaganego okresu przechowywania danych, który wynosi 10 lat. Dane przechowywane są na podstawie prawnych zobowiązań. Rzeczywisty okres przechowywania danych zależy zawsze od czynników indywidualnych.

6. W ramach RODO klient ma następujące prawa odnośnie przetwarzania swoich danych

Prawo do informacji: Klient ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy i w jakim wymiarze przetwarzamy jego dane.
Kontakt:
bet-at-home.com
St. Julian's, STJ 4011, Portomaso Business Tower, Level 12
service.pl@bet-at-home.com

Prawo do sprostowania danych: Jeśli przetwarzamy dane osobowe klienta, które są niepełne lub nieprawidłowe, może on w każdej chwili zażądać od nas ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym): Klient może zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub ich przetwarzanie nieproporcjonalnie wkracza w uzasadniony interes ochrony życia prywatnego i osobowego. Zaznaczamy jednak, że możliwe jest istnienie powodów, które uniemożliwią natychmiastowe usunięcie danych np. w przypadku regulacji prawnych zobowiązujących nas do przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
Klient może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy:
 • zaprzeczy poprawności danych. Ograniczenia wprowadzone będą na okres czasu, który umożliwi nam sprawdzenie ich prawidłowości,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak klient odrzucił opcję ich usunięcia, żądając za to ograniczenia ich użycia,
 • nie potrzebujemy już danych w przewidzianych celach, jednak potrzebne są one klientowi do domagania się lub obrony swoich praw, lub
 • klient złożył sprzeciw odnośnie przetwarzania danych.
Prawo do przenoszenia danych: Jesteśmy zobowiązani do udostępnienia klientowi jego danych, które powierzył nam do przechowania w zorganizowanym, powszechnie stosowanym oraz nadającym się do przetwarzania automatycznego formacie. Jest to możliwe, jeśli przetwarzamy te dane na podstawie udzielonej przez klienta i możliwej do odwołania zgody lub w celu wypełnienia warunków umowy oraz gdy ich przetwarzania przebiega w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu: Jeśli dane klienta przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, sprawowania władzy publicznej lub przy przetwarzaniu danych powołujemy się na konieczność obrony naszych uzasadnionych interesów, klient może sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeżeli ich ochrona jest ważniejsza niż nasz prawnie usprawiedliwiony interes/cel. W każdej chwili możliwe jest również odwołanie ewentualnej zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych klienta przez bet-at-home.com, o ile nie stoją temu na przeszkodzie zobowiązania umowne lub prawne.

Prawo do złożenia skargi: Jeżeli klient jest zdania, że przetwarzając jego dane łamiemy europejskie prawo o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz rozwiać jego wątpliwości. Klient posiada prawo do złożenia zażalenia do urzędu nadzorującego w Unii Europejskiej.

Potwierdzenie tożsamości: W celu ochrony praw klienta oraz jego prywatności możemy zażądać w przypadku wątpliwości informacji do potwierdzenia tożsamości klienta.

Domaganie się praw za opłatą: W przypadku gdy klient będzie bezpodstawnie lub szczególnie często dochodził jednych z wymienionych praw, możemy zażądać odpowiedniej opłaty za opracowanie lub odrzucić opracowanie jego wniosku.

Dochodzenie praw: Jeśli klient chce dochodzić wobec nas któregoś z wymienionych praw, należy skorzystać z udostępnionych przez nas metod kontaktu.

7. Zapisywanie danych osobowych

Dane klienta są przekazywane elektronicznie, zapisywane i przetwarzane. Wszystkie przekazane nam przez klienta informacje, przechowywane są na serwerach bet-at-home.com, a dostęp do nich ma tylko wyszkolony i uprawniony do tego personel, który zobowiązany jest do obchodzenia się z danymi osobowymi w sposób dyskretny i zgodny z obowiązującymi normami o ochronie danych osobowych. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych, które umożliwiają mu dostęp do poszczególnych obszarów.

Niestety przekazywanie informacji za pomocą Internetu nie jest w zupełności bezpieczne. Podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby chronić dane osobowe klienta, niemniej jednak nie możemy nigdy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych klienta. Każde przekazanie danych przez klienta przebiega na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych bet-at-home.com stosuje środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę zarówno przed atakami oraz nadużyciem systemów bet-at-home.com, jak i przed utratą danych osobowych, nieprawidłowymi zmianami lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Aplikacje bet-at-home.com domyślnie zapisują nazwę klienta. Klient może zmienić to w dowolnej chwili w ich ustawieniach.

8. Użycie danych osobowych

Korzystamy z danych osobowych klienta w następujących celach:
 • założenie i prowadzenie jego konta gracza; zapewnienie działania wszelkich usług, aby korzystanie z ich było w pełni możliwe. Jak np. wpłaty na jego konto gracza, zawieranie zakładów oraz gra na automatach (wypełnienie warunków umowy)
 • dostarczanie usług (wypełnienie warunków umowy)
 • odpowiadanie na zapytania za pomocą Działu Obsługi Klienta (wypełnienie warunków umowy)
 • wypełnienie prawnych zobowiązań dotyczących rejestracji i sprawdzenia prawdziwości podanych przez klienta danych osobowych oraz dotyczących przekazania tych danych między innymi biurom informacji kredytowej oraz instytucjom finansowych (wypełnienie prawnych zobowiązań)
 • wypełnienie zobowiązań dotyczących prawa nadzoru (wypełnienie prawnych zobowiązań)
 • dokumentacja dotycząca sposobu gry, aby odpowiednio szybko zauważyć ewentualne problemy z zakresu Odpowiedzialnej Gry (Responsible Gaming) (wypełnienie prawnych zobowiązań)
 • sporządzanie statystyk i analiz w odniesieniu do korzystania z naszych usług (uzasadnione interesy)
 • przeprowadzanie ankiet w celu zdobycia opinii i sugestii odnośnie naszych usług. Ma to na celu analizę klientów oraz poprawę jakości naszych usług. Istnieje możliwość, odmowy brania udziału w kolejnych ankietach (uzasadnione interesy)
 • monitorowanie aktywności hazardowych klienta dla naszego managementu ryzyka oraz w celu udzielania odpowiedzi zapytań urzędników (uzasadnione interesy, wypełnienie prawnych zobowiązań)
 • aktualizacje, aby informować na bieżąco o zmianach naszych usług, oprogramowania, Ogólnych warunków handlowych oraz naszej polityki prywatności (wypełnienie warunków umowy)
 • wysyłanie kampanii i reklam klientom za pomocą różnych kanałów w celu utrzymania klientów, dbania o relacje z klientami oraz celach marketingowych (zgoda, uzasadnione interesy)
 • sporządzenie profilu gracza oraz analiz w celu ustalenia preferencji odnośnie naszych usług oraz oferty w celu utrzymania klientów (uzasadnione interesy)
 • Jesteśmy zobowiązani do podejmowania czynności zapobiegających oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz powstrzymania od nieodpowiednich aktywności w korzystaniu z naszych usług, włącznie z finansowaniem terroryzmu lub wykorzystywaniu środków uzyskanych z działalności przestępczych. Mamy również obowiązek przeprowadzenia dochodzenia w sprawach możliwych zmów w grze oraz ich powstrzymania. W przypadku, gdy podejrzewamy, że takie działania miały miejsce, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia o tym odpowiednie urzędy. Te czynności wykonujemy za pomocą manualnych oraz zautomatyzowanych kontroli.
 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań dotyczących Odpowiedzialnej Gry nadzorujemy model gry i wpłat. Przez co zapewniamy odpowiedzialną grę. W celu prewencji oszustw, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz wpłat środków uzyskanych z działalności przestępczych jak również w celu Odpowiedzialnej Gry uzupełniamy otrzymane od klienta informacje, danymi uzyskanymi od osób trzecich lub poprzez dostęp do źródeł osób trzecich, włącznie (bez ograniczeń) z informacjami, które zostały przez klienta lub o nim udostępnione w Internecie.

9. Pliki cookie

Sütiket és hasonló technológiákat használunk, így weboldalunk egyértelműbb, biztonságosabb és személyesebb. Pliki cookie służą bet-at-home.com do oferowania usług, zwiększenia bezpieczeństwa strony, gromadzenia informacji o transakcjach oraz zapobieganiu nadużyć. Ułatwiają one także nawigację i umożliwiają sterowanie ułożeniem szczególnie istotnych oraz przydatnych informacji oraz reklam.

Cookies to małe pliki, które są zapisywane na dysku twardym odwiedzającego daną aplikację i za pomocą których do odwiedzającego dostarczane są określone informacje. Cookies umożliwiają anonimowe rozpoznanie komputera, ale nie pozwalają na identyfikację danych osobowych. Nie mogą one otworzyć programu ani ściągnąć wirusa na dysk twardy użytkownika.

Odwiedzający stronę mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach używanej przeglądarki (Internet Explorer, Chrome, Firefox, itp). W tym celu w ustawieniach należy wybrać opcję "Zablokuj pliki cookie" lub podobną (Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie). W zależności od przeglądarki istnieje możliwość pytania każdorazowo o zgodę na używanie plików cookie. Instrukcje zablokowania lub usunięcia plików cookie znajdują się w dokumentacji prywatności lub w pomocy przeglądarki. Można je także znaleźć na różnych forach internetowych.

Użytkownik może również w każdej chwili usunąć zapamiętane pliki cookie w oferowanych przez bet-at-home.com aplikacjach. Możliwe jest to przez kliknięcie przycisku "Usuń pliki cookie" w ustawieniach aplikacji.

W niektórych przypadkach brak akceptacji plików cookie lub ich usunięcie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony internetowej albo aplikacji.

Oprócz plików cookie ustawianych przez bet-at-home.com podczas odwiedzania strony internetowej, także strony trzecie mogą wykorzystywać swoje pliki. W niektórych przypadkach dzieje się tak, gdyż bet-at-home.com zleca stronie trzeciej wykonanie usług (jak na przykład analiza strony internetowej). W innych przypadkach ma to miejsce, bo strona internetowa bet-at-home.com zawiera treści (skrypty, piksele śledzące) stron trzecich. Ponieważ jest przy tym tworzone połączenie z serwerami stron internetowych stron trzecich, jest możliwe, że używają one własnych plików cookie i gromadzą informacje na podstawie aktywności online odwiedzającego.

Jeśli na stronie internetowej bet-at-home.com dostępne są linki do stron internetowych stron trzecich, należy pamiętać, że strony te mogą używać pliki cookie i zastosowanie ma wtedy ich własna polityka prywatności.

Podczas wejścia na stronę internetową bet-at-home.com na dysku twardym użytkownika mogą ewentualnie zostać zapisane poszczególne lub wszystkie wymienione pliki cookie:

Domena Pliki cookie Treść Opis
bet-at-home.com ASP.NET_SessionId Encrypted Session ID Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby zidentyfikować użytkownika w systemie.
bet-at-home.com Accountnr. Accountnr. Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, tylko wtedy, jeśli użytkownik aktywuje opcję "Zapamiętaj konto". Numer konta gracza zostanie przez to pokazany w panelu logowania.
bet-at-home.com Last Visit Timestamp Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby pokazać określoną treść różnym grupom użytkowników (nowi klienci, stali klienci, itp.).
bet-at-home.com BAHLang Language selection Pliki cookie są ustawiane przez bet-at-home.com, aby wyświetlić stronę internetową w wybranym języku.
bet-at-home.com _ga / _gat Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez Google Analytics Code.
Doubleclick.net Several Pliki cookie są ustawiane przez Doubleclick.
Facebook Several Pliki cookie są ustawiane przez kliknięcie przycisku "Udostępnij" i są używane przez serwis Facebook.
Twitter Several Pliki cookie są ustawiane przez kliknięcie przycisku "Tweetnij" i są używane przez serwis Twitter.
Vgt.betradar.com Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez rozpoczęcie korzystania z oferty znajdującej się w zakładce WIRTUALNY ŚWIAT i są używane przez dostawcę tego produktu.
twyn group Several Encrypetd key Pliki cookie, ustawione przez twyn group do jednoznacznej identyfikacji technicznego urządzenia końcowego, są wykorzystywane w następujących celach:
 • Zindywidualizowanie reklamy, aby zachowanie użytkownika było bezpośrednio połączone z kampaniami reklamowymi oraz poprawa sterowania reklamy i pomiar jej skuteczności.
 • Analiza i wgląd konsumencki (tzw. Insights) np. analiza stron internetowych i grup docelowych.
 • Powiększenie baz danych.
connextra.com Cxtld Encrypted key Pliki cookie są ustawiane przez connextra.com do jednoznacznej identyfikacji technicznego urządzenia końcowego.
connextra.com betathome Encoded traffic data Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:
 • Zindywidualizowanie reklamy, aby zachowanie użytkownika było bezpośrednio połączone z kampaniami reklamowymi oraz poprawa sterowania reklamy i pomiar jej skuteczności.
 • Analiza i wgląd konsumencki (tzw. Insights) np. analiza stron internetowych i grup docelowych.
 • Powiększenie baz danych.
rfihub.com Several Pliki cookie są wykorzystywane w następujących celach:
 • Zindywidualizowanie reklamy, aby zachowanie użytkownika było bezpośrednio połączone z kampaniami reklamowymi oraz poprawa sterowania reklamy i pomiar jej skuteczności.
 • Analiza i wgląd konsumencki (tzw. Insights) np. analiza stron internetowych i grup docelowych.

Generalnie podczas odwiedzin strony internetowej informacje przekazywane są do systemów technicznych administratora strony. Są to informacje o urządzeniu odwiedzającego oraz oprogramowaniu użytemu do wyświetlenia strony internetowej lub też o wybranych ustawieniach osobistych. Te dane są niezbędne do właściwego i zoptymalizowanego wyświetlenia strony internetowej oraz zapewnienia jej funkcjonalności.

Dane dotyczące systemów technicznych zebrane za pomocą plików cookie i informacji są zapisywane u odwiedzających wyłącznie anonimowo. W przypadku zarejestrowanych użytkowników dane są przyporządkowywane na podstawie numeru konta gracza.

10. Materiał informacyjny i promocyjny

Możemy przesyłać informacje oraz materiały promocyjne na dane kontaktowe podane przez klienta. Klient w każdej chwili może odwołać wyrażoną zgodę. Może tego dokonać poprzez swoje konto gracza, wysłanie wiadomości e-mail na service.pl@bet-at-home.com lub kliknięcie linku "Zrezygnuj z newslettera", znajdującego się w newsletterze. Nie będzie to miało wpływu na oferowane usługi wynikającego z umowy oraz ważność umowy z bet-at-home.com.

11. Funkcja Sharing

Ta strona internetowa zawiera funkcje integracji z innymi portalami, takie jak przycisk Facebook "Lubię to" oraz Twitter-Tweet. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z gromadzeniem, udostępnianiem i przetwarzaniem danych osobowych.

Ponad to informujemy, że przez wylogowanie się ze swojego profilu przed użyciem strony internetowej można uniknąć gromadzenia i kojarzenia danych.

Przycisk Facebook "Lubię to"
Wtyczki serwisu społecznościowego Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku "Like" ("Lubię to"). Za klientów spoza USA i Kanady odpowiedzialny jest Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, IRELAND.

Zaznaczamy, że nie posiadamy informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez firmę Facebook. bet-at-home.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty, które mogą powstać przez takie wykorzystywanie danych.

Przycisk Twitter-Tweet
Wtyczki twitter.com, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA można rozpoznać po białym ptaszku na jasno niebieskim tle.

Zaznaczamy, że nie posiadamy informacji na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez firmę Twitter. bet-at-home.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne straty, które mogą powstać przez takie wykorzystywanie danych.

12. Narzędzia monitorujące

Stosujemy narzędzia monitorujące. Jednak w wyniku tego nie otrzymujemy danych osobowych użytkownika, a jedynie dane statystyczne dotyczące korzystania z oferowanych przez bet-at-home.com produktów i usług. Dzięki temu otrzymujemy informacje takie jak np.: ulubione treści, godziny szczególnie intensywnego korzystania z oferowanych produktów i usług, dane o częściach oraz miastach świata, w których korzysta się z produktów i usług, a także jakimi przeglądarkami oraz systemami operacyjnymi ogólnie posługują się użytkownicy podczas korzystania z produktów oraz usług. Te informacje wykorzystujemy w celu stałego ulepszania produktów i usług pod względem technicznym, kreatywnym oraz redakcyjnym dla większego komfortu użytkowników. W oparciu o wyniki statystyczne dotyczące typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego możemy zoptymalizować projekt strony internetowej. Do analityki internetowej używane są narzędzia wymienione poniżej.

Zaznaczamy, że strony internetowe bet-at-home.com oraz aplikacje korzystają z Google Analytics, serwisu analitycznego Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "ciasteczka", dane, które są zapisane na urządzeniu klienta i pozwalają na analizę sposobu użytkowania strony internetowej. Informacje o sposobie używania tej strony przez klienta (włącznie z adresem IP) uzyskane za pomocą plików cookie są przekazywane do serwera Google znajdującego się w USA i są tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP jest jednak wcześniej skracany przez Google dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej i na terenie innych krajów członkowskich Układu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP zostanie przekazany w całości serwerowi Google znajdującemu się w USA i tam skrócony. Na tej stronie internetowej aktywna jest anonimizacja adresów IP. Google wykorzystuje informacje zebrane przez Google Analytics, aby ocenić korzystanie użytkowników ze strony internetowej, zestawić raporty o aktywnościach na stronach internetowych oraz aby dostarczyć operatorowi strony dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej oraz Internetu.

Google w żaden sposób nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi z Google. Klient może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku ewentualnie nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji produktów i usług oferowanych przez bet-at-home.com. Ponadto użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w przyszłości dzięki instalacji następujących dodatków przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do dodatku przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, użytkownik może zapobiec wykrywaniu przez Google Analytics w przyszłości na tej stronie internetowej, na której kliknie następujący link: Ustaw Google Analytics opt-out cookie – opt-out funkcjonuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny. Plik opt-out-cookie będzie umieszczony na urządzeniu docelowym użytkownika. Jeżeli pliki cookie będą usuwane w tej przeglądarce, użytkownik musi ponownie kliknąć ten link.

Użytkownik może również w przyszłości zapobiec zapisywaniu swoich danych przez Google Analytics, w oferowanych przez bet-at-home.com aplikacjach, dezaktywując w ich ustawieniach opcję "Google Analytics".

Poprzez korzystanie z produktów oraz usług bet-at-home.com użytkownik wyraża zgodę na opracowanie swoich danych przez Google w sposób opisany powyżej oraz w wyżej wymienionym celu.

Informacje o zainteresowaniach oraz dane demograficzne gromadzone są także poprzez Google Analytics. Ta opcja pozwala nam na wgląd w anonimowe i kompleksowe dane o płci, wieku oraz zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane są zbierane przez first-party cookie (jak cookie Google Analytics) i third-party cookie (jak DoubleClick).

W przypadku problemów technicznych na stronie internetowej lub w aplikacji, informacje techniczne i ewentualnie także dane osobowe będą nam przekazywane w celu poznania przyczyny tych problemów. Korzystamy z tych informacjin w celu stałego technicznego ulepszania produktów i usług, aby były jak najbardziej komfortowe dla użytkownika.

13. Linki zewnętrzne

Jeśli dostępne są linki do stron osób trzecich, należy mieć na uwadze, że po kliknięciu na nie, nie mamy na to wpływu, jakie dane zostaną pobrane i wykorzystane przez tego usługodawcę. Dokładne informacje dotyczące gromadzenia oraz wykorzystywania danych, użytkownik może znaleźć w dziale polityki prywatności danego usługodawcy. Ze względu na to, że gromadzenie oraz wykorzystywanie zostało wycofane spod kontroli bet-at-home.com, bet-at-home.com nie może ponieść odpowiedzialności w tym zakresie.

14. Zmiany

W przypadku zmiany wytycznych polityki prywatności zastąpemy tę stronę internetową nową wersją. W przypadku zmian w polityce prywatności, poinformujemy o tym. Wersje są numerowane i zawierają datę modyfikacji. Klient odpowiedzialny jest za regularne czytanie wszystkich wersji oraz sprawdzanie wprowadzonych zmian i nowości.

Ostatnia zmiana: 26.02.2019 00:00
Wersja: 1.7

POSZUKIWANIE SKARBU W DŻUNGLI!
Vegas
FORTUNA
CZEKA W
ŚWIĄTYNI! Zagraj teraz!
EKSCYTUJĄCE WYŚCIGI KONNE!
Vegas
KTÓRY
DŻOKEJ
WYGRA? Zagraj już teraz!
MAGICZNE CHWILE!
Vegas
TAJEMNICZE
SYMBOLE
CZEKAJĄ! Zagraj teraz!
NOWOŚCI!
KONTAKT
OK