Ta strona internetowa używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz na to zgodę. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
OK

60 DNI WAŻNOŚCI PLIKÓW COOKIE

Zwiększ Twoje zyski już teraz!

PROMOCJE AFFILIATE

Dodatkowa prowizja w zeszłym roku:
100 000 EUR

Już teraz zyskaj dodatkowe środki!

INDYWIDUALNE MODELE PROWIZJI

Zdobądź ofertę już teraz!

Korzyści płynące z programu partnerskiego bet-at-home.com:

 • bony na zakłady w celu zdobywania nowych klientów
 • darmowe spiny do kasyna
 • budżet na konkursy typerskie
 • rake races i turnieje freeroll w pokerze
 • zwiększone kursy
 • strony docelowe wspólnych marek
 • gotowe do wysyłania szablony wiadomości e-mail
 • materiały w formacie XML: kursy zakładów na żywo, wyniki
 • system ACID - śledzenie według zindywidualizowanych słów kluczowych
 • wyjątkowy 60-dniowy czas ważności plików cookie
 • promocje programu partnerskiego
 • blog programu partnerskiego

Odwiedź nasz blog!

Promotion: The big Easter egg hunt begins!

Spring is coming slowly now after the cold winter. That also means that Easter is knocking on our doors already! You are already looking forward to the warmer time of the year too? We now have the perfect promotion for

Cocktails at booth F2 – ask our promotion girls for vouchers!

Dear Affiliate, have you tried our life is a game cocktail?  If your answer is “no”, then find one of our lovely promotion girls! They have vouchers for a free cocktail and they will be able to guide you directly

OBSŁUGA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Wykwalifikowani pracownicy chętnie Ci doradzą.

Umowa partnerska programu Affiliate

pomiędzy
bet-at-home.com International Ltd. (w skrócie "bet-at-home.com")
Portomaso Tower, Level 12
Portomaso PTM01
MALTA
a
....................... (w skórcie "partner Affiliate”)

1. Warunki ogólne

1. bet-at-home.com International Ltd., Malta jest firmą należącą do bet-at-home.com AG, Düsseldorf, oferującą gry i zawieranie zakładów sportowych na stronie www.bet-at-home.com. Dodatkowo bet-at-home.com udostępnia użytkownikom liczne statystyki, czat, gry losowe i nowości.

2. Partner Affiliate utrzymuje i prowadzi jedną lub więcej stron internetowych (definiowane następnie jako "strona internetowa") i potwierdza, że prowadzi stronę internetową we własnym imieniu i jest uprawniony w pełni nią dysponować.

3. W momencie zawarcia umowy partnerskiej programu Affiliate (patrz pkt 3) partner Affiliate wyraża zgodę na jej warunki.

4. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub rozszerzenia postanowień umowy partnerskiej programu Affiliate według własnego uznania i bez podania przyczyny. Takie zmiany zostaną udostępnione na stronie bet-at-home.com.

2. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy partnerskiej programu Affiliate jest porozumienie obejmujące zamieszczanie materiałów reklamowych udostępnionych przez bet-at-home.com na stronie internetowej partnera Affiliate.

2. bet-at-home.com udostępnia partnerowi Affiliate zbiór materiałów reklamowych (np. banery, teksty, grafiki, logo). Dzięki zamieszczeniu jednego lub wielu materiałów marketingowych, użytkownicy strony partnera Affiliate są przekierowywani (przez kliknięcie odpowiedniego symbolu) bezpośrednio na stronę internetową bet-at-home.com. bet-at-home.com ma prawo do zmiany, usunięcia, ograniczenia lub udostępnienia nowych materiałów reklamowych.

3. Zawarcie umowy

1. bet-at-home.com udostępnia formularz rejestracji, który powinien zostać wypełniony i przesłany bet-at-home.com. Bezpośrednio po zarejestrowaniu się partnera Affiliate na stronie bet-at-home.com, partner Affiliate otrzymuje od bet-at-home.com wiadomość e-mail z potwierdzeniem. W ten sposób umowa partnerska programu Affiliate staje się prawomocna. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. Umowy, które nie zostały zawarte za pomocą formularza internetowego nie podlegają regulacjom umowy partnerskiej programu Affiliate.

2. Po zawarciu umowy partnerskiej programu Affiliate partner Affiliate otrzymuje id użytkownika. Za pomocą przydzielonego partnerowi Affiliate linku zostaną zarejestrowani zarówno gracze, którzy wejdą na stronę bet-at-home.com z tego linku, jak i oddane przez nich zakłady.

3. W momencie zawarcia umowy partnerskiej programu Affiliate partner Affiliate uzyskuje wyłączne, w każdej chwili wypowiadalne prawo użytkowania udostępnionego/ych linku/ów oraz kodów banerów w celu utworzenia połączenia do strony bet-at-home.com. To prawo nie obejmuje zgody na zmianę lub modyfikowanie w inny sposób linku, chyba, że bet-at-home.com wyrazi na to wcześniej pisemną zgodę. Licencja na wykorzystywanie kodów linków lub banerów wygasa wraz z momentem rozwiązania umowy partnerskiej programu Affiliate.

4. Prawa autorskie do linków oraz innych informacji dostępnych na stronie internetowej bet-at-home.com, utworzonych w ramach programu partnerskiego należą wyłącznie do bet-at-home.com.

5. Zmiana adresu URL strony partnera Affiliate musi zostać wprowadzona w systemie ("Profile śledzące”) i nie może naruszać praw oraz obowiązków wynikających z niniejszej umowy partnerskiej programu Affiliate.

6. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zamknięcia rynku bez wcześniejszej zapowiedzi, w każdej chwili i bez podawania przyczyny. Każdy partner Affiliate jest zobowiązany do zapoznania się we własnym zakresie z informacjami o zamkniętych rynkach oraz dostosowania według nich swojej działalności (patrz punkt 3.7). Aktualna lista zamkniętych rynków znajduje się na stronie https://www.bet-at-home.com/pl/terms#H.

7. bet-at-home.com zastrzega, że wyłącznie osoby mieszkające lub posiadające zameldowanie na stałe bądź tymczasowe w jednym z krajów wymienionych w punkcie H4 Ogólnych warunków handlowych (https://www.bet-at-home.com/pl/terms#H) mogą zarejestrować konto gracza na bet-at-home.com. Jeśli nie zabrania tego prawo, konto partnerskie może także zostać założone w jednym z niewymienionych krajów pod warunkiem, że działania promocyjne będą kierowane wyłącznie do wymienionych w powyżej podanym linku krajów.

8. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy partnerskiej programu Affiliate z partnerem, jeśli jego strona okaże się nieodpowiednia. Decyzja należy wyłącznie do bet-at-home.com. Nieodpowiednie strony to przede wszystkim te, które skierowane są do dzieci, pokazują treści pornograficzne lub inne nielegalne działania seksualne, wzbudzają przemoc, wspierają rasizm lub dyskryminację ze względu na płeć, religię, narodowość, upośledzenie, orientację seksualną lub wiek, popierają nielegalne działania lub naruszają prawa własności intelektualnej.

4. Obowiązki partnera

1. Partner Affiliate zapewnia, że osiągnął ustawowo wymagany w jego kraju minimalny wiek do zawarcia umowy programu Affiliate oraz jest upoważniony i uprawniony do zawierania zobowiązań zgodnie z celem umowy.

2. Partner Affiliate poleca stronę bet-at-home.com potencjalnym graczom własnym nakładem i kosztem. Partner Affiliate jest osobiście odpowiedzialny za rozprowadzanie, treść i sposób aktywności marketingowej. Wszystkie aktywności marketingowe muszą być prowadzone profesjonalnie, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami tej umowy partnerskiej Affiliate.

3. Partner Affiliate jest zobowiązany do korzystania z linków, kodów banerów i materiałów reklamowych, które bet-at-home.com udostępnia na platformie Affiliate ‚Income Access‘. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie na stronach internetowych lub w mediach reklamowych zawartych w programie partnerskim Affiliate. Wyłącznie partner Affiliate odpowiedzialny jest za poprawne techniczne podłączenie linków i kodów banerów. Materiały reklamowe stworzone, zaadaptowane lub łączone przez partnera Affiliate, jak i inne materiały używane w nawiązaniu do bet-at-home.com wymagają uprzedniej pisemnej zgody bet-at-home.com. Zasada ta obejmuje także inne używane przez partnera Affiliate formy reklamy, jak na przykład promocja za pomocą wiadomości e-mail lub sms. bet-at-home.com nie bierze odpowiedzialności za materiały reklamowe, które zostały zmienione samowolnie przez partnera Affiliate bez uprzedniego zezwolenia bet-at-home.com. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych materiałów reklamowych partnera Affiliate oraz jakiekolwiek odszkodowanie lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności ze strony osób trzecich obciąża partnera Afiiliate i pozostawia bet-at-home.com bez zarzutu. Partner Affiliate zobowiązuje się do zrekompensowania bet-at-home.com wszystkich szkód, które poniósł serwis bet-at-home.com przez niewłaściwe zachowanie partnera Affiliate. Obejmuje to między innymi obciążenie usługami urzędowymi jak na przykład kara lub dobrowolne wyrównanie kosztów ze względu na naruszenie zasad określonych prawnie przez licencję.

4. Partnerowi Affiliate jest zabronione umieszczanie materiałów promocyjnych na stronach internetowych lub innych mediach, których treści naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub sprzyjają takiemu naruszeniu. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do dezaktywacji profilu śledzącego oraz natychmiastowego rozwiązania umowy partnerskiej Affiliate bez wcześniejszej zapowiedzi. Poza tym w przypadku roszczenia za naruszenie praw intelektualnych osoby trzeciej, partner Affiliate zobowiązuje się do zadośćuczynienia bet-at-home.com lub dotkniętym osobom trzecim.

5. Partner Affiliate ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozwój, działanie i prace techniczne swojej strony internetowej oraz materiały, które umieszczane są na stronie. Zapewnia on, że na stronie nie będą umieszczane materiały lub wypowiedzi promujące przemoc, pornografię, dyskryminację lub inne niezgodne z prawem treści.

6. Zabronione jest takie modyfikowanie strony internetowej, które stwarza zagrożenie pomylenia z bet-at-home.com, lub stwarza wrażenie, że strona wywodzi się w części lub całości od bet-at-home.com.

7. Partner Affiliate nie jest uprawniony do używania nazwy bet-at-home.com lub innych symboli lub znaków należących do bet-at-home.com w inny sposób niż przez umieszczenie materiałów reklamowych na swojej stronie internetowej. Partner Affiliate jest zobowiązany do zaniechania używania logo bet-at-home.com lub tych, które są łudząco podobne do logo bet-at-home.com.

8. Partner Affiliate jest zobowiązany do uwzględniania wyłącznych praw do marki i nazwy bet-at-home.com, podczas prowadzenia kampanii, które mają na celu polepszenie pozycji w wynikach wyszukiwarki. Partner Affiliate potwierdza, że nie będzie stosował słów kluczowych (keywords), które są podobne do pojęcia bet-at-home.com lub innych znaków towarowych stanowiących własność bet-at-home.com. Ponadto partner Affiliate przyjmuje do wiadomości, że "cookie spreading" jest surowo zabronione.

9. Niniejszym partner Affialiate przestrzega wytycznych eCOGRA, akredytowanej organizacji certyfikującej z wieloma jurysdykcjami w zakresie gier online.

10. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszystkich wypłat prowizji, do których partner Affiliate miałby prawo w przypadku stwierdzenia, że:
 • partner Affiliate wysyła wiadomości spam lub promuje usługi bet-at-home.com w inny niedozwolony sposób.
 • partner Affiliate poprzez zarejestrowanie się jako gracz i/lub wpłaty na konto gracza poprzez swoje linki śledzące nadużywa umowy partnerskiej programu Affiliate w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub korzyści osób trzecich w zamiarze oszukańczym. Ponad to werbowanie własnych znajomych (w szczególności członków rodziny, krewnych lub przyjaciół) jest dozwolone po wyrażeniu zgody przez bet-at-home.com.
 • partner Affiliate udziela informacji o minimalnych kryteriach CPA (incentiviced traffic), bez wcześniejszej wyraźnej, pisemnej zgody ze strony bet-at-home.com.
11. Partner Affiliate gwarantuje, że używa materiałów reklamowych dopuszczonych przez prawo danego kraju. Wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia tych przepisów są ponoszone przez partnera.

12. "Baner pop-up" lub "Baner pop-under" (automatycznie otwierające się okna przeglądarki podczas otwierania strony w Internecie lub po kliknięcia linku) mogą być używane przez partnera Affiliate jedynie po uprzedniej pisemnej zgodzie bet-at-home.com. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zlimitowania jakiejkolwiek kampanii reklamowej, w której zostały użyte powyżej wymienione materiały reklamowe, do wstrzymania prowizji wygenerowanych przez tę formę reklamy lub do całkowitego jej zakończenia.

13. Partnerzy Affiliate bet-at-home.com są zobowiązani regularnie się logować na konto partnerskie, aby na bieżąco sprawdzać nowości, zmiany i akcje.

14. W przypadku jakiejkolwiek działalności reklamowej skierowanej do mieszkańców Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii partner Affiliate jest zobowiązany przestrzegać zasad dotyczących reklamy w danego rodzaju mediach, a w szczególności dopuszczonych przez brytyjski urząd do spraw promocji ASA (Advertising Standards Authority – https://www.asa.org.uk/) Advertising Codes. Jeśli partner Affiliate złamie to postanowienie umowy, zostanie zastosowana odpowiednia kara umowna. bet-at-home.com zastrzega sobie w tej sytuacji prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Partner Affiliate gwarantuje udostępnienie bet-at-home.com wszystkich informacji, których bet-at-home.com zażąda, aby zdać sprawozdanie i wypełnić obowiązki względem Komisji ds. Hazardu.

15. Partner Affiliate jest odpowiedzialny za utrzymanie danych do logowania w tajemnicy oraz wykluczenie dostępu do konta przez niepowołane osoby trzecie.

5. Prawa partnera Affiliate

1. bet-at-home.com udostępnia partnerowi Affiliate wszystkie informacje oraz materiały marketingowe wymagane do poprawnego działania linków trackingowych.

2. bet-at-home.com zarządza obrotami dokonanymi przez link, obejmującymi dochód brutto i prowadzi wykaz prowizji osiągniętej za pomocą danego linku, udostępnia partnerowi Affiliate statystyki sprzedaży i wykonuje wszystkie usługi związane z obsługą klienta.

3. Zapisy śledzenia prowadzone przez bet-at-home.com mają wyższą rangę niż zapisy partnera Affiliate.

6. Prowizja

1. bet-at-home.com zobowiązuje się do wypłaty zysków netto od prowizji na podstawie nowych graczy, którzy zarejestrowali się przez stronę internetową partnera Affiliate i/lub strony internetowe jego subpartnerów. Przychody netto są obliczane na podstawie poniższej formuły:

przychody brutto – obciążenia – bonus – podatki – opłaty za zakłady = DOCHÓD NETTO

Prowizja jest procentowym udziałem w dochodzie netto uzyskanym dzięki graczom zwerbowanym bezpośrednio przez partnera Affiliate (poziom 1) jak i przez strony internetowe subpartnerów.

Nowi gracze to ci gracze bet-at-home.com, którzy posiadają konto gracza, zarejestrowali się przez link partnera Affiliate i wpłacili na swoje konto gracza środki.

Plan prowizji:

Prowizja składa się z części sumy przychodów netto. Wynagrodzenie poszczególnych poziomów jest następujące:
 • Poziom 1: 30 % dochodu netto
 • Poziom 2: 10 % prowizji partnera
 • Poziom 3: 5 % prowizji partnera
Informacje o poziomach:
 • Poziom 1: Gracze zwerbowani przez partnera programu Affiliate bezpośrednio.
 • Poziom 2: Gracze, którzy zarejestrowali się przez jednego ze zwerbowanych partnerów Affiliate.
 • Poziom 3: Gracze, którzy zarejestrowali się przez zwerbowanego partnera Affiliate, który z kolei pozyskany został przez jednego z wcześniej zwerbowanych partnerów Affiliate.
2. Wysokość prowizji jest obliczana na koniec każdego miesiąca i wypłacana do 20-tego każdego miesiąca kalendarzowego, jeżeli osiągnięto kwotę wyższą niż 50 EUR ("kwota minimalna"). Jeżeli saldo konta jest mniejsze od kwoty minimalnej, to kwota jest przenoszona na następny miesiąc i wypłacona, jak tylko osiągnięta zostanie minimalna kwota uprawniająca do zlecenia wypłaty.

3. Minusowy stan konta z końca miesiąca jest przenoszony na następny miesiąc.

4. Wypłata prowizji jest dokonywana w sposób wybrany przez partnera Affiliate. Do wyboru są trzy metody wypłaty:
 • przelew bankowy
 • Skrill
 • Neteller
5. W przypadku błędu w obliczeniu kwoty prowizji, bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do korekty rozliczenia w każdej chwili oraz natychmiastowej dopłaty wynikających różnic lub zażądania od partnera Affiliate zwrotu nadpłaty.

6. Jeśli partner wybierze wypłatę na konto Skrill lub Neteller, należy wziąć pod uwagę, że:
 • Ta metoda wypłaty nie jest dostępna dla partnerów, którzy zarejestrowali konto Skrill lub Neteller w jednym z następujących krajów:

  Skrill
  • Afganistan
  • Chiny (RL)
  • Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
  • Erytrea
  • Guam
  • Hongkong
  • Iran
  • Irak
  • Izrael
  • Japonia
  • Kirgistan
  • Korea Północna
  • Kuba
  • Libia
  • Makao
  • Mariany Północne
  • Portoryko
  • Samoa Amerykańskie
  • Singapur
  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Sudan
  • Syria
  • Turcja
  • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Neteller
  • Belgia
  • Hongkong
  • Izrael
  • Kanada
  • Makao
  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Turcja

 • Wypłaty na konto Neteller muszą być zlecane na konta osobiste. Wypłata na konto partnerów handlowych nie jest możliwa.
7. Przyjęcie wypłaty przez partnera Affiliate uznane będzie za pełne i ostateczne potwierdzenie należnego salda za wskazany okres czasu.

8. Jeśli partner Affiliate nie zgadza się z kwotą salda, powinien w ciągu trzydziestu (30) dni przesłać wiadomość e-mail z uzasadnieniem na adres affiliate.pl@bet-at-home.com. Jeśli w ciągu tego okresu nie zostanie przesłana żadna wiadomość, to uznaje się to jako zgodę z kwotą prowizji za dany okres czasu.

9. bet-at-home.com może wstrzymać wypłatę osiągniętej kwoty prowizji do stu osiemdziesięciu (180) dni. W tym czasie prowadzona jest weryfikacja zgodności poszczególnych transakcji z postanowieniami i warunkami niniejszego regulaminu.

10. Wypłata nie zostanie zrealizowana, jeśli ruch w sieci został wygenerowany nielegalnie lub niezgodnie z postanowieniami lub warunkami umowy partnerskiej programu Affiliate.

11. Partner zobowiązuje się do zwrotu wszystkich prowizji, które powstały wskutek nielegalnych lub sfałszowanych transakcji oraz poniesienia kosztów związanych z postępowaniem prawnym lub następstwami oszukańczej działalności.

12. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do ustalenia limitów na koncie partnerskim. Działalność określona przez limity będzie cały czas sprawdzana, a firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia porozumienia, jeśli limity nie zostaną osiągnięte. Limit nie może być zbyt wygórowany i ma na celu jedynie wykluczenie kont, których dochody nie pokrywają wewnętrznych kosztów związanych z utrzymaniem konta oraz przeprowadzaniem wypłat.

13. Subpartnerzy: Partnerzy mogą również pośredniczyć między bet-at-home.com i osobami, które chcą przystąpić do programu partnerskiego bet-at-home.com. Partner Affiliate będzie wynagrodzony za działalność subpartnera zgodnie z planem prowizji, który obowiązuje w momencie rejestracji subpartnera. Opublikowana na stronie www.bet-at-home.com wersja Ogólnych warunków handlowych jest aktualną wersją i obowiązuje dla wszystkich przyszłych obliczeń. Partner Affiliate zostanie wynagrodzony jedynie za zwerbowanie tych subpartnerów, którzy zgadzają się ze wszystkimi postanowieniami tej umowy. Zarejestrowani gracze nie mogą zostać zakwalifikowani w późniejszym czasie jako subpartnerzy. Partnerowi Affiliate zabronione jest:
 • zarejestrowanie siebie lub innej osoby, która jest przez niego nadzorowana jako subpartnera,
 • używanie fikcyjnego imienia lub pseudonimu podczas rejestracji subpartnera,
 • proponowanie potencjalnemu subpartnerowi pieniędzy lub innych materialnych dóbr chyba, że partner otrzymał pisemną zgodę od bet-at-home.com oraz
 • uzupełnienie lub zmiana istniejących postanowień bet-at-home.com w porozumieniu z subpartnerem.
Każde wykroczenie przeciwko tym postanowieniom prowadzi do natychmiastowego zamknięcia konta partnerskiego.

14. Partner Affiliate może wnieść o zmianę planu prowizji. Decyzja o zmianie planu prowizji zależy wyłącznie od bet-at-home.com. Przykładem alternatywnych źródeł dochodu jest model prowizji (CPA). Jeżeli partner zdecyduje się na inną strukturę dochodów niż znormalizowana struktura prowizji zawarta w umowie, to akceptuje on automatycznie zastąpienie w całości starej struktury jej nową wersją. Niezależnie od powyżej zamieszczonej regulacji, partnera Affiliate nadal obowiązują prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

15. Wyłącznie partner Affiliate jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich podatków, opłat i kosztów, które powstały w wyniku uzyskania dochodu w ramach umowy partnerskiej programu Affiliate, w lokalnych i zagranicznych (jeśli dotyczy) urzędach podatkowych, oddziałach oraz innych odpowiedzialnych wydziałach. bet-at-home.com nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek nieuregulowane, a wymagane płatności powstałe w związku z udziałem w programie partnerskim.

16. Partner Affiliate zobowiązuje się do zlecenia wypłaty swoich środków w ciągu 12 miesięcy. Jeśli zlecenie wypłaty dotyczy prowizji starszych niż 12 miesięcy, to bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zatrzymania części tych środków.

7. Czas trwania

1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron bez podawania przyczyny wypowiedzenia i z pominięciem okresu wypowiedzenia przez pisemne oświadczenie jednej ze stron np. za pomocą wiadomości e-mail.

2. Partner Affiliate jest w takim przypadku zobowiązany do usunięcia wszystkich zaimplementowanych linków i kodów banerów od bet-at-home.com, niezależnie od tego, czy działalność ma charakter komercyjny czy inny. Partnerowi Affiliate nie przysługuje prawo zatrzymania lub zaskarżenia.

3. Partner Affiliate zapewnia, że od momentu wypowiedzenia umowy nie będzie używał żadnych banerów, logo lub innych znaków bet-at-home.com.

4. Jeśli w momencie wypowiedzenia saldo konta jest mniejsze niż minimalna kwota prowizji zgodnie z paragrafem § 6 pkt. 2 umowy partnerskiej programu Affiliate, bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zatrzymania jej jako opłaty manipulacyjne.

5. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z paragrafem § 7 pkt. 1, zmniejszenia prowizji, jeśli partner Affiliate z jakiś powodów pozyskał znacznie mniej nowych klientów niż w poprzednich porównywalnych okresach czasu. bet-at-home.com ewaluuje w tym celu w regularnych odstępach czasu wyniki i informuje partnera, jeśli nie spełnia on wymaganych kryteriów osiągnięć.

6. Po rozwiązaniu umowy partner Affiliate nie ma może rościć sobie prawa do dalszego wynagrodzenia. bet-at-home.com może wstrzymać ostatnią wypłatę partnera na pewien czas, aby upewnić się, że zostanie wypłacona właściwa kwota.

7. Jeśli porozumienie z bet-at-home.com zostanie zerwane na podstawie złamania regulaminu, to bet-at-home.com zastrzega sobie prawo do zatrzymania zarobionej, ale jeszcze niewypłaconej prowizji w celu pokrycia kosztów, które mogły powstać przez złamanie zasad.

8. W momencie wypowiedzenia umowy partner Affiliate zwalnia automatycznie bet-at-home.com z wszystkich obowiązków i zobowiązań. Wypowiedzenie nie zwalnia jednak partnera Affiliate od odpowiedzialności za szkody, które powstały w skutek naruszenia tego porozumienia przed momentem wypowiedzenia umowy.

8. Gwarancja i odpowiedzialność

1. Partner Affiliate potwierdza i zgadza się jednoznacznie z tym, że korzystanie z Internetu odbywa się na jego własne ryzyko oraz, że program partnerski jest dostępny bez jakichkolwiek gwarancji ani warunków. bet-at-home.com nie daje gwarancji, że dostęp do strony internetowej jest możliwy wszędzie i o każdej porze.

2. Firma bet-at-home.com nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub przeoczenia, straty, obrażenia lub szkody poniesione przez partnera Affiliate lub inne osoby, które powstały w części lub całości przez błąd, opóźnienie lub przerwanie komunikacji ze stroną internetową bet-at-home.com lub programem partnerskim.

3. Ponadto przedstawiciele prawni lub osoby wykonujące zobowiązania bet-at-home.com mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności jedynie w przypadku działań z premedytacją lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność bet-at-home.com – niezależnie od przyczyny – jest ograniczona kwotą wypłaconych w ciągu ostatnich 3 miesięcy prowizji.

9. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

1. Niniejsza umowa partnerska programu Affiliate podlega prawu maltańskiemu. Wszelkie spory wynikające z umowy partnerskiej programu Affiliate są rozpatrywane przez sąd na Malcie.

10. Pozostałe

1. bet-at-home.com zastrzega sobie prawo na przeniesienie umowy partnerskiej programu Affiliate na osoby trzecie bez wcześniej zgody partnera Affiliate.

2. Jeśli postanowienie straci lub straciło moc, to pierwotne postanowienie zostanie zastąpione przez nowe, które najlepiej odzwierciedla cel pierwotnej umowy.

3. Informacje przekazane partnerowi Affiliate w wiadomości e-mail, telefonicznie, na Skypie lub w innej formie komunikacji są przeznaczone wyłącznie dla partnera Affiliate i nie mogą zostać przekazane osobom trzecim. Bezprawne upublicznienie poufnych informacji lub konwersacji będzie odpowiednio karane przez bet-at-home.com. Jeśli informacja zostanie niechcący przekazana niewłaściwemu odbiorcy, partner Affiliate jest zobowiązany do zażądania od odbiorcy niezwłocznego usunięcia wiadomości i wszelkich jej kopii oraz poinformowania o tym bet-at-home.com.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej umowy partnerskiej programu Affiliate, jako wiążąca brana jest pod uwagę wersja niemiecka.

Ostatnia zmiana: 13.02.2017 07:30
Wersja: 2.4

Kontakt

Masz pytania lub uwagi? Prześlij nam wiadomość! Nasi pracownicy chętnie udzielą Ci pomocy.

* Pola obowiązkowe

Nazwa użytkownika
Tytuł*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Temat*
Twoja wiadomość*
Wyślij

Kontakt

Zakończone powodzeniem
OK